Hovedbestyrelsesvalg 2018 - opstilling

 
 
Vil du være med til at lede GL?

​​​​​​​​​​​​​​​​​Har du visioner for gymnasieuddannelserne eller gymnasielærernes arbejdsvilkår, er det nu, du skal overveje at stille op til GL's hovedbestyrelse. Der skal vælges hovedbestyrelse her i efteråret, og der er deadline for opstilling af kandidater og anmeldelse af stillere mandag den 1. oktober 2018 kl. 12:00. Skal dit navn med på listen?

Hovedbestyrelsen består af 13 medlemmer. Ved valget skal der vælges 12 medlemmer af og blandt foreningens medlemmer. Stående udvalg for ikke-fastansatte vælger af sin midte hovedbestyrelsens 13. medlem.​

GL's hovedbestyrelse leder GL's arbejde. Fra mandag den 22. oktober 2018 kl. 12 til mandag den 5. november 2018 kl. 23:59 kan medlemmerne stemme. Resultatet af valget offentliggøres tirsdag den 6. november 2018 kl. 12 på GL's hjemmeside.
Hovedbestyrelsen konstituerer sig onsdag den 14. november 2018.


Hvordan stiller du op til valget?

Ønsker du at stille op på en af de siddende lister i hovedbestyrelsen (liste 1, 2 og 3), kan du tage kontakt til listeførerne:

Listeførere for liste 1: Tomas Kepler, tlf. 31 42 81 20, mail: TK@gl.org.
Listefører for liste 2: Sigrid Jørgensen, tlf. 61 61 23 67, mail: SJ@gl.org
Listeførere for liste 3: Jeppe Kragelund, tlf. 27 77 13 02, mail: ​JKr@gl.org

Ønsker du/I at opstille en ny liste, bedes du kontakte GL's sekretariat, som vil give dig nærmere information om, hvordan opstilling foregår.

Valgets vigtigste dato, hvis du vil stille op

Forslag til kandidatlister skal være indtastet i GL's valgsite senest mandag den 1. oktober 2018 kl. 12:00, og kandidatlister skal have mindst 25 stemmeberettigede stillere. Man kan kun være stiller for én kandidatliste, og én kandidat kan kun opstille på én liste. Anmeldelse af kandidatlister og stillere for listerne skal ske elektronisk.

Se i øvrigt: Køreplan for hovedbestyrels​esvalget 2018

Opstilling

På hver liste kan opstilles indtil 3 kandidater mere, end der skal vælges til hovedbestyrelsen - dvs. at en kandidatliste kan indeholde 15 kandidater. Kandidater, der ikke opnår valg, bliver suppleanter for deres liste, jf. GL's love § 8, stk. 3.

Når kandidater ønsker at opstille på samme liste, skal det af kandidatlisten fremgå, hvilken rækkefølge kandidaterne skal have på listen, og om kandidaterne er opstillet prioriteret eller sideordnet. Opstiller man som enkeltkandidat, udgør man ligeledes én liste.

Se, hvordan liste- og kandidatudtalelser skal udform​es​​​​
Læs hvad GL's love siger om valg til hovedbestyrelsen​

Emner: Netværk
Interessent: