Om GL

 
 

GL er fagforeningen for gymnasielærere ved alle de gymnasiale uddannelser. Vi arbejder for at styrke de gymnasiale uddannelser og dine arbejdsforhold som gymnasielærer på eux, hf, hhx, htx og stx.

Vi sætter fokus på det, der er vigtigt for, at gymnasie​lærerne kan skabe den bedst mulige undervisning for elever og kursister  – både uddannelsespolitisk og ift. løn, ansættelsesvilkår, arbejdsmiljø, kompetenceudvikling.

Vi uddanner vores tillidsrepræsentanter, så du på alle gymnasiale arbejdspladser har en til at støtte dig i dit arbejdsliv. Tillidsrepræsentanten er GL's lokale repræsentant, men vælges af dig som medlem, og varetager derfor dine interesser. Du er også altid velkommen til at kontakte GL's sekretariat, som er klar til at tage en samtale med dig, hvis du oplever nogle udfordringer på din arbejdsplads. I dialog med dig hjælper vi med rådgivning og vejledning.


GL's virksomhed udøves gennem GL's sekretariat.

Læs mere om GL's organisation

Addresse:
Gymnasieskolernes Lærerforening
Vesterbrogade 16
1620 København V

Tlf. 33 29 09 00
Email: gl@gl.org


Emner:  
Interessent: