Årsberetning 2018/2019https://www.gl.org/omGL/aarsberetning/18-19Årsberetning 2018/201910-10-2019 22:00:00Gymnasielærerne yder et stort og vigtigt arbejde for de unge og for samfundet. Studenterne bliver klædt på til at komme videre i uddannelse, og de opnår en bred almendannende ballast og en selv-stændig og kritisk tilgang til udfordringerne i livet.Årsberetning
Klimakonference 24. oktober 2019https://www.gl.org/nyt/Sider/Klimakonference-24.-oktober-2019.aspxKlimakonference 24. oktober 201910-10-2019 22:00:00Invitation til at få en GL-pladsArrangement

 Fokusområder