1,6 mia. kr. mindre i gymnasialt elevtilskudhttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/1,6-mia.-kr.-mindre-i-gymnasialt-elevtilskud.aspx1,6 mia. kr. mindre i gymnasialt elevtilskud17-10-2020 22:00:00​​​​​​​​​​De seneste år har der været flere besparelser på de gymnasiale uddannelser, men der har også været tiltag, der har tilført ressourcer til området – samt enkelte tiltag, der har flyttet ressourcer fra en ramme til en an​den. Samlet viser opgørelser fra finanslovsforslaget 2021 og finanslov 2015, at der mangler 1,6 mia. kr. eller 14 pct. af elevtilskuddet til samme antal elever for at være på 2012-niveauet. Til sammenligning svarer 1,6 mia. kr. til det gymnasiale tilskud, der i alt gives til 28 gennemsnitlige institutioner. Info
Vi har gang i endnu et ekstraordinært skoleårhttps://www.gl.org/nyt/Sider/Vi-har-gang-i-endnu-et-ekstraordinaert-skoleaar.aspxVi har gang i endnu et ekstraordinært skoleår11-10-2020 22:00:00 Hvilke tiltag kan råde bod på et radikalt anderledes, ekstraordinært belastende skoleår? GL's sekretariat har netop afdækket, at lærer-/elevrationen fra 2012 til 2020 er faldet med 10 procent. Vi har således - selv med en normal hverdag - langt færre ressourcer at mobilisere. Jeg tænker, at vi er nødt til at være proaktive, for at de elever, der måtte nøjes med nødundervisning i foråret, og som i år får et skoleår med huller, får en uddannelse med den faglighed og almendannelse, som de skal bygge videre på resten af deres liv – og for, at gymnasielærerne ikke mases komplet flade i processen. Hvad skal der til for at undgå den situation?GL Mener

 Fokusområder