Suppleringsvalg til stående udvalg for ikke-fastansatte 2020https://www.gl.org/omGL/organisation/StaaendeUdvalg/IkkeFastansatte/Sider/Valg-IFA-2020.aspxSuppleringsvalg til stående udvalg for ikke-fastansatte 202014-09-2020 22:00:00Meld dit kandidatur senest 18. september 2020.Info
Elevfordeling skal sikre unge lige muligheder for uddannelse – i hele landethttps://www.gl.org/nyt/Sider/Elevfordeling-skal-sikre-unge-lige-muligheder-for-uddannelse-–-i-hele-landet.aspxElevfordeling skal sikre unge lige muligheder for uddannelse – i hele landet14-09-2020 22:00:00Vi har i de senere år set en tendens til, at en del unge foretrækker at søge mod de større byer eller mod gymnasier, hvor der i forvejen går elever, der ligner dem selv, etnisk, socioøkonomisk og holdningsmæssigt. Det, synes vi, er en trist udvikling, og det er på høje tid at gøre noget for at vende den. Debatindlæg

 Fokusområder