Nødvendigt med økonomisk tilskud til VUChttps://www.gl.org/nyt/Sider/Noedvendigt-med-oekonomisk-tilskud-til-VUC.aspxNødvendigt med økonomisk tilskud til VUC30-11-2020 23:00:00Ny GL-undersøgelse af holdstørrelser på gymnasialt enkeltfag understreger behov for økonomisk hjælp til VUC-sektoren.Nyhed
Kommende opgaver 2020-2021https://www.gl.org/omGL/organisation/Repraesentantskabet/Sider/Kommende-opgaver-2020-2021.aspxKommende opgaver 2020-202122-11-2020 23:00:00Skoleåret 2020-2021 kommer desværre til at stå i coronaens skygge, og GL’s medlemmer er delte i forhold til, hvordan situationen skal håndteres. Nogle medlemmer er bekymrede og efterlyser en mere forsigtig tilgang, mens andre vil gå langt for at undgå at eleverne igen skal have virtuel nødundervisning. For GL er det afgørende at sikre, at gymnasielærerne oplever tryghed i arbejdet, at de sundhedsfaglige retningslin-jer overholdes og samtidig sikre, at lærerne inden for disse rammer kan levere en undervisning, der i størst muligt omfang lever op til lærernes faglige ambitioner og elevernes behov. For at det kan lade sig gøre, er et samarbejde på alle niveauer afgørende: Mellem Undervisningsministeriet, lederforeningerne, elevorganisationerne og GL; og på den enkelte skole mellem ledelse, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljøre-præsentant og lærere.Kommende opgaver

 Fokusområder