Gymnasielærernes efteruddannelse 2019https://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/efteruddannelse/Sider/Gymnasielaerernes-efteruddannelse-2019.aspxGymnasielærernes efteruddannelse 201907-11-2019 23:00:00Det er fortsat et stort flertal af gymnasielærerne, der regelmæssigt deltager i efteruddannelse, men år for år ses en tendens til, at lidt færre deltager i efteruddannelse og at rammerne for efteruddannelse bliver strammere. Flere må selv sørge for at tiden rækker til efteruddannelse og flere oplever mangel på tid som en barriere for efteruddannelse. Resultatet er at de, der tager på efteruddannelse, får færre dage. Langt hovedparten ønsker faglig ajourføring og inspiration i fagene. 9 % ønsker kompetenceudvikling rettet mod beskæftigelse udenfor gymnasiesektoren og13 % har taget efteruddannelse for at fastholde jobbet.Undersøgelse
Justerede optagelsesregler på gymnasier er et skridt i den rigtige retninghttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Justerede-optagelsesregler-paa-gymnasier-er-et-skridt-i-den-rigtige-retning.aspxJusterede optagelsesregler på gymnasier er et skridt i den rigtige retning04-11-2019 23:00:00Justeringerne vil gælde for skoleåret 2020/21.Pressemeddelelse

 Fokusområder