Konsekvenser af skærpede adgangskrav https://www.gl.org/omGL/Sider/Analyse-af-adgangskrav.aspxKonsekvenser af skærpede adgangskrav 13-03-2023 23:00:00ANALYSE: Hvem var ikke blevet optaget og hvem var ikke blevet studenter i 2021/22, hvis der blev indført skærpede adgangskrav? Undersøgelse
GL's OK24-kravhttps://www.gl.org/loenogans/overenskomst/ok24/Sider/GLs-OK24-krav.aspxGL's OK24-krav08-03-2023 23:00:00

 Fokusområder