Konsulent til arbejdsmiljøområdethttps://www.gl.org/omGL/LedigeStillinger/Sider/Konsulent-arbejdsmiljøomraadet.aspxKonsulent til arbejdsmiljøområdet11-10-2018 22:00:00Ansøgningsfrist 5. novemberJob
Regeringen spiller højt spil med VUChttps://www.gl.org/uddannelse/Sider/Regeringen-spiller-hoejt-spil-med-VUC.aspxRegeringen spiller højt spil med VUC10-10-2018 22:00:00Regeringen gambler med VUC. Nye tiltag fører til lukninger af mindre VUC-afdelinger uden for de store byer i Danmark. Det vil skævvride mulighederne for almene uddannelsestilbud til VUC's målgrupper og favorisere unge og voksne i storbyerne. Debatindlæg

 Fokusområder