Liste- og kandidatudtalelser

 
 

​​​​​​​​​​​​​​​​Listeudtalelser

Listeudtalelsen må max. fylde 5.000 anslag inkl. mellemrum.

Listeudtalelser bør opdeles i afsnit, fx 6-8 afsnit med underoverskrifter.


Kandi​datudtalelser

Navn:
Arbejdssted:
Fag:
Alder:

​Derefter kommer selve din valgudtalelse:
Din valgudtalelse må i alt fylde max. 1.800 anslag inkl. mellemrum.
Teksten bør opdeles i 3-4 afsnit med korte underoverskrifter.

Teksten skal indtastes i GL's elektroniske valgsystem.
Listeføreren får adgang til det elektroniske valgsystem 7. september. Hvis du ikke er listefører, er du nødt til at afvente listeførerens mail til dig om, at du er optaget som kandidat på den pågældende liste. Indtastning skal dog ske senest 1. oktober kl. 12.


Foto

Kandidaters valgudtalelse skal følges af et portrætfoto, som er taget i 2018 og er i farver. Fotoet oploades i det elektroniske valgsystem. Originalfotoet skal være min. 4 cm x 6 cm i højformat. Minimum i 300 ppi. Minimumskravene er af hensyn til muligheden for at trykke billedet.
Ud over at oploade foto og tekst til valgsitet, skal fotoet sendes til lh@gl.org​ inden den 1. oktober 2018 kl. 12:00.​

Opstilling af kandidater og anmeldelse af stillere

Ved hovedbestyrelsesvalget 2018 foregår opstilling af lister, kandidater og anmeldelse af stillere for de enkelte lister i et elektronisk valgsystem. Valgsitet vil være tilgængeligt fra GL's hjemmeside.
Listeførere får adgang til valgsystemet den 7. september 2018. Den enkelte listefører er administrator for egen liste. Såfremt det ønskes, kan der også gives adgang for en mere administrativ listeansvarlig/sekretær for den enkelte liste.

Listeførere for liste 1, 2 og 3 vil få direkte besked. Nye lister bedes kontakte GL's sekretariat - lh@gl.org​ - for nærmere information.​​​

Listeføreren skal som tidligere gennem eget netværk henvende sig til kandidatemner og stillere. Kandidatemner/stillere får via mail fra listeføreren adgang til systemet og kan tilmelde sig som kandidat/stiller for listen, hvorefter der sker en elektronisk validering. Den elektroniske validering sikrer, at listeføreren ved, at stillere kun er stillere for én liste, og at listen har det nødvendige antal stillere.

Listeføreren har mulighed for at indkalde kandidater og stillere via valgsitet. Dette foregår ved, at interesserede kandidater og stillere opfordres til at sende en mail til listeføreren for den pågældende liste. Listeføreren sender derefter en mail tilbage til vedkommende med et link til systemet. Via denne mail kan kandidaten/stilleren ved indtastning af cpr-nummer etc. bekræfte sin anmodning. Anmodningen valideres elektronisk og vil herefter komme ind i systemet.

Listeføreren kan godkende eller afvise kandidater og stillere, ligesom rækkefølgen af kandidaterne kan ændres indtil den 1. oktober kl. 12. Listeføreren skal også inden dette tidspunkt angive, om listen er sideordnet eller prioriteret.

På valgsitet kan de opstillede lister og kandidater præsentere sig med listeudtalelser, billeder mv. Det vil være muligt at indsætte links til egne hjemmesider, facebooksider o.l.

På valgsitet er der ens vilkår for alle lister og for de enkelte kandidater. Derfor er det fastsat, hvor lang den enkelte valgudtalelse kan være. Se nærmere herom ovenfor.

Listens stillere vil blive præsenteret alfabetisk og med angivelse af arbejdssted.

Listeføreren og andre kan løbende få praktisk hjælp til forståelse/problemer med valgsystemet via hotline til Aion eller i sekretariatet. ​

Emner:  
Interessent: