Faglige foreninger

 
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Introduktion til de faglig​e foreninger

De faglige foreninger udgiver medlemsblade, hvor du bl.a. kan få tips til undervisningen, faglig insiderviden, guide til de nyeste bøger i faget og meget andet. Foreningerne arrangerer faglige og pædagogiske kurser og udviklingsarbejder, som du kan se i medlemsbladene og nyhedsbreve.
 
De faglige foreninger håber, at du har lyst til at melde dig ind. Du kan bruge dem til at skabe et fagligt netværk, og du kan holde dig opdateret via medlemsbladet. Foreningerne samarbejder med fagkonsulenten om udvikling af fx læreplaner og vejledninger, forsøg og eksamen. Du har mulighed for selv at give din mening til kende og få indflydelse – f.eks. på din efteruddannelse og udviklingen i faget.
 
De faglige foreninger er selvstændige foreninger drevet af frivillige. De opkræver et mindre beløb årligt til dækning af medlemsblad, møder mm. De faglige foreninger er uafhængige af fagforeningen på trods af navneligheden. Men de samarbejder med GL, bl.a. gennem et udvalg i GL for alle de faglige foreninger (Pædagogisk Samarbejdsudvalg).​ Indmelding sker i din faglige forening.


Oversigt over faglige foreninger​

Du kan finde en oversigt over de faglige foreninger med kontaktoplysninger her:

 

 

Arabisklærerforeningenhttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#arabisk, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#arabiskArabisklærerforeningen
Billedkunst -og designlærerforeningen (BDF)​https://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#billedkunstogdesign, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#billedkunstogdesignBilledkunst -og designlærerforeningen (BDF)​
Bioteknologiundervisere i Danmark (Bid) - for både stx- og htx-lærerehttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#bid, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#bidBioteknologiundervisere i Danmark (Bid) - for både stx- og htx-lærere
Dansklærerforeningenhttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#dansk, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#danskDansklærerforeningen
Dansklærerforeni​ngen for hhx, htx, eux, eudhttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#dansk2, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#dansk2Dansklærerforeni​ngen for hhx, htx, eux, eud
Dramatiklærerforeningenhttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#dramatik, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#dramatikDramatiklærerforeningen
Driftsøkonomisk Foreninghttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#drift, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#driftDriftsøkonomisk Forening
Engelsklærerforeningen for Gymnasiet og hfhttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#engelsk, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#engelskEngelsklærerforeningen for Gymnasiet og hf
Filosofilærerforeningen for gymnasiet o​g hfhttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#filosofi, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#filosofiFilosofilærerforeningen for gymnasiet o​g hf
Foreningen af Danske Biologer (FaDB)https://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#fadb, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#fadbForeningen af Danske Biologer (FaDB)
Foreningen af Lærere i Erhvervsrethttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#erhvervsret, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#erhvervsretForeningen af Lærere i Erhvervsret
Foreningen af Lærere i Erhvervsøkonom​i i Gymnasiet og hfhttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#erhoeko, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#erhoekoForeningen af Lærere i Erhvervsøkonom​i i Gymnasiet og hf
Foreningen af Lærere i Kulturforståelse​ (​FLK)https://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#flk, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#flkForeningen af Lærere i Kulturforståelse​ (​FLK)
Foreningen af Lærere i Samfundsfag ved Handelsgymnasiethttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#sam, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#samForeningen af Lærere i Samfundsfag ved Handelsgymnasiet
Foreningen af Lære​re i International Økonomi (FLIØ)https://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#flioe, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#flioeForeningen af Lære​re i International Økonomi (FLIØ)
Foreningen af Læsevejledere ved de Gymnasiale og Videregå​ende Uddannelsehttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#laese, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#laeseForeningen af Læsevejledere ved de Gymnasiale og Videregå​ende Uddannelse
Foreningen af Undervisere i Kommu​nikation/IThttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#kom, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#komForeningen af Undervisere i Kommu​nikation/IT
Foreningen af lærere i Samfundsfag (​FALS)https://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#fals, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#falsForeningen af lærere i Samfundsfag (​FALS)
Foreningen for da​nseundervisere i gymnasiet og hfhttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#dans, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#dansForeningen for da​nseundervisere i gymnasiet og hf
Foreningen for kommunikation og it ved de gymnasiale uddannelsehttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#komit, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#komitForeningen for kommunikation og it ved de gymnasiale uddannelse
Fransklærerforeningenhttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#fransk, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#franskFransklærerforeningen
Fysiklærerforeningenhttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#fysik, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#fysikFysiklærerforeningen
Geografilærerforeningen for gymnasiet og HFhttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#geografi, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#geografiGeografilærerforeningen for gymnasiet og HF
Gymnasiekolernes Musiklærerforeninghttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#musik, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#musikGymnasiekolernes Musiklærerforening
Gymnasiekolernes Pædagogikumforeninghttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#paedagogikum, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#paedagogikumGymnasiekolernes Pædagogikumforening
Gymnasieskolern​es Idrætslærerforeninghttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#idraet, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#idraetGymnasieskolern​es Idrætslærerforening
Handelsgymnasiernes Matematiklærerforeninghttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#matematik2, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#matematik2Handelsgymnasiernes Matematiklærerforening
Handelsskolernes Engelsklære​rforeninghttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#engelsk2, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#engelsk2Handelsskolernes Engelsklære​rforening
Handelsskolernes Tysklærer​fore​ninghttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#tysk2, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#tysk2Handelsskolernes Tysklærer​fore​ning
Historielærerforeningen for g​ymnasiet og hfhttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#historie, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#historieHistorielærerforeningen for g​ymnasiet og hf
Idéhistorielærerforeningenhttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#idehistorie, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#idehistorieIdéhistorielærerforeningen
It-lærerforenin​genhttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#it, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#itIt-lærerforenin​gen
Italiensklærerforeninge​nhttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#italiensk, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#italienskItaliensklærerforeninge​n
Japansklærerforeningenhttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#japansk, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#japanskJapansklærerforeningen
Kemilærerforeningenhttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#kemi, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#kemiKemilærerforeningen
Kinesisklærerforeningenhttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#kinesisk, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#kinesiskKinesisklærerforeningen
Klassikerforeningenhttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#klassiker, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#klassikerKlassikerforeningen
Matematiklærerofreningenhttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#matematik, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#matematikMatematiklærerofreningen
Medielærerforeningen f​or de Gymnasiale uddannelserhttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#medie, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#medieMedielærerforeningen f​or de Gymnasiale uddannelser
Psykologilærerforeningenhttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#psykologi, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#psykologiPsykologilærerforeningen
Religionslærerforeningen for Gymnasiet og hf https://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#religion, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#religionReligionslærerforeningen for Gymnasiet og hf
Retoriklærerforeningenhttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#retorik, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#retorikRetoriklærerforeningen
Russisklærerforeningenhttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#russisk, https://www.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#russiskRussisklærerforeningen
Spansklærerforeningenhttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#spansk, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#spanskSpansklærerforeningen
Tekniske Gymnasiers Matematiklærerforening​https://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#matematik3, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#matematik3Tekniske Gymnasiers Matematiklærerforening​
Teknologi-og teknikfagslærerforeningenhttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#teknik, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#teknikTeknologi-og teknikfagslærerforeningen
Tysklærerforeningen for Gymnasiet og hfhttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#tysk, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#tyskTysklærerforeningen for Gymnasiet og hf
​​Ungdomsuddannelsernes Vejlederfor​ening (UUVF)https://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#uuvf, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#uuvf​​Ungdomsuddannelsernes Vejlederfor​ening (UUVF)

​​​
Nedenfor er der to med de faglige foreninger i alfabetisk rækkefølge fordelt​ på:​
faglige foreninger på det almengymnasiale område og tværgående foreninger
faglige foreninger på det erhvervsgymnasiale område

Faglige-pæ​dagogiske fo​reninger på det almengymnasiale område (stx, hf) samt tværgående foreninger (alle uddannelser):

Arabisklærerfo​reni​ngen​

Forperson: Cristina Saldern Sánchez
E-mail: cs​@nbgym.dk

Billedkunst -og designlærerforeningen (BDF)
Forperson: Line Højgaard Porse

Fennebakken 241
8800 Viborg
Tlf. 61 60 17 04
E-mail: lh@vghf.dk
Hjemmesi​de
Faceboo​k

Foreningen af Danske Biologer (FaDB)

Biologilærere ved de gymnasiale uddannelser​
Forperson: Christian Rix
Linnemannsgade 1B, 3 th.
7100 Vejle
Tlf. 60 20 75 37
E-mail: cr@roedkilde-gym.dk
Hjemmeside
Facebook


Bioteknologiundervisere i Danmark (Bid) - for både stx- og htx-lærere
Forperson: Christine Brænder Almstrup
Toppen 199, Trekroner
4000 Roskilde
Tlf. 25 85 28 02
E-mail: christine@almstrup.net
Hjemmeside


Dansklærerfo​re​ni​ngen

Sektionen for stx og hf
Forperson: Maren Miltersen Pilegaard
Haraldsgade 95., 2
2100 København Ø
Tlf. 21 68 98 02
E-mail:​ mp@falko.dk​
Hjemmes​ide​
Facebook

og

Dansklærerfo​re​ni​ngen
Sektionen for stx og hf
Forperson: Uni Vous Ortmann
​Ålykkevej 32
8240 Risskov
Tlf. 28 72 40 51​
E-mail:​ univous@gmail.dk​
Hjemmes​ide​
FacebookDramatiklærer​fore​ninge​n
Forperson: Marlene F. Ballebye
Artillerivej 60, 5. tv.​
2300 København S
Tlf.: 53743530
E-​mail: mba@rysensteen.dk
Faceb​ook
Dramatiklærerforen​ingen på EMU​

​ 
E​ngelsklærerforeningen for stx og hf
Forperson: Bodil Aase Frandsen Schmidt
Danmarksgade 59
6705 Esbjerg
Tlf. 24 42 66 24
E-mail: ​baf@egonline.dk
Hjemmeside
Fac​eb​ook


Foreningen for da​nseundervisere i gymnasiet og h​f

Forperson: Michael Netschajeff
Rosengården 7, 1. tv
1174 København K
Tlf. 51 52 05 03
E-mail: ​mine@kvuc.dk
Hjemmeside
Foreningen for danseundervise​re i gymnasiet og hf på EMU

​Foreningen for kom​munikation og it ved de gymnasiale uddannelser
Forperson: Daniel Vognstrup Perez
Hvedevænget 6
7480 Vildbjerg
Tlf. 20676421
E-mail.: dp@ucrs.dk
Facebook​​

 
Foreningen af Lærere i Erhvervsøkonom​i i Gymnasiet og hf

Forperson: Sofie Kærn Heding
Uffesvej 21, 1. th
8260 Viby J.
Tlf. 88 70 77 51
E-mail: sh@aasg.dk
Faceb​ook


Filosofilærerforeningen for gymnasiet o​g hf

Forperson: Mogens Georg Andersen
Dalbygade 15, 1
6000 Kolding
Tlf. 25 71 65 71
E-mail: filosofilaererforeningen@gmail.com​​
Facebook

 

Fransklærerforeningen
Forperson: Iben Hannah Schneider
Tlf. 27146176
E-mail:ibenhannah@gmail.com​​
Hjem​meside


​​Fysiklærerforeningen

Forperson: Jon Gaarsmand
Åløkkehaven 36 
5000 Odense C
Tlf. 50504000​
E-mail: ​JG@odensekatedralskole.dk
Hjemm​eside

​​​Geografilærerfore​ningen for gymnasiet og hf

Forperson: Ellen Berg Seiersen 
Bavnevolden 35
2760 Måløv
Tlf. 28563533
E-mail: ellenbergjensen@gmail.com
Hjemm​eside​
Facebook


​Historielærerforeningen for g​ymnasiet og hf

Forperson: Niels Nøddebo Petersen
KVUC​
E-mail: nn@kvuc.dk
Hjemmeside
Facebook


​​​Gymnasieskolern​es Idrætslærerforening

Forperson: Andreas Nyboe Schiørring 
Elvedalsvej 10
8270 Højbjerg
Tlf. 51 94 68 06
E-mail: as@akat.dk
Hjemmes​ide
Facebook


​​It-lærerforenin​gen

Forperson: Jacob Stenløkke Bendtsen
Mellemtoftevej 13
2600 Glostrup​
Tlf. 39 40 24 39
E-mail: ​jacob_bendt​sen@hotmail.com
Hjemmeside


​​Italiensklærerforeninge​n

Forperson: Pia Zinn Ohrt​​
E-mail: zinnohrt@gmail.com​
Hjemmeside
Facebook​


​​Japansklære​rforeningen

Forperson: Jesper Beckman
Kirkevej 9 B
2920 Charlottenlund
Tlf. 53 64 41 48
E-mail: japanskdetcool@gmail.com


Kemilærer​forening​en

Forperson: Lone Andersen
Løkkenvej 160
9700 Brønderslev
Tlf. 96 46 57 67
E-mail: silja_dk@hotmail.com
Hjemm​eside


​Kinesisklærerforenin​gen

Forperson: Hanne Jakobsen
Sporemagervej 4​, 4. th.​
2400 København NV.
Tlf. 30242491
E-mail: formand@kinesisklaererforeningen.dk​​
Hjemmeside
Facebook


​​Klassiker​foreningen

Foreningen af lærere i Oldtidskundskab, Latin og Græsk
Forperson: Anders Klarskov Jensen
​Ravnsborggade 7, 3. tv.
2200 København N
Tlf. 31 53698574
E-mail: aje@gefion-gym.dk
Hjemmeside
Facebo​o​k

 
​​​​Foreningen af Lærere i Kulturforståelse​ (​FLK)

Forperson: Hanne Vendelbo Madsen
Ny Skolevej 3
4171 Glumsø
Tlf: 23 27 78 39
E-mail: havm@zbc.dk
Facebook​


​​Foreningen af Læse- og Matematikvejledere

Formand: Marie Ågård Bennike
Skejbytoften 151, Skejby
8200 Aarhus N
Tlf. 25135913
E-mail: ​maab@tradium.dk
Hjemmeside


​​Matematiklærerforenin​gen

Forperson: Mikkel Reinholdt Rønne
Torstensvej 23
2650 Hvidovre
Tlf. 22428410
E-mail: @mikkel.r.roenne@gmail.com
Hjemmes​ide
Facebook

 
Medielærerforeningen f​or de Gymnasiale uddannelser

Forperson: Michael Højer​​
Rosensgade 26​, 3. th.
8300 Odder
Tlf. 28147019
E-mail:@hoejerm@gmail.com​​
Medielærerforeningens medlemspublikation CUTmagazine
Faceboo​k


​​Gym​nasieskolernes Musiklærerforening

Forperson: Sebastian Strabo Svendsen
Nærumhusvej 1
2850 Nærum
Tlf. 51900294​​​
E-mail: formand@gymmus.dk
Hjemmeside
Facebook


​​Psykologilære​rforeningen

Forperson: Janne Toftgaard
Åløkkehaven 3
5000 Odense C
Tlf. 25472674
E-mail: to@odensekatedralskole.dk​​
Hjemmeside
Facebook​

 
Gymn​asieskolernes Pædagogikumforening

Forperson: Dorthe Rasmussen Kjær
Ordrup Gymnasium
Kirkevej 5
2920 Charlottenlund
Tlf. 39 64 01 78
E-mail: dk@ordrupgym.dk​
Hjemmeside


​​Religionslærerforeni​ngen for Gymnasiet og hf

Forperson: Regina Ulf Christensen
Dybdalsvej 14
9220 Aalborg Øst​
Tlf. 25 52 07 47
E-mail: ru@hasseris-gym.dk​
Hjemmesi​de
Facebook

​​
Retoriklærerforeningen

Forperson: Bodil-Marie Ellerup Gade
Stadion Allé 31A, 4
8000 Aarhus C
Tlf. 27 77 50 72
E-mail: bg@hs-gym.dk
Hjem​meside​
Faceb​​ook


​​Russisklærerforeni​ngen

Forperson: Susanne Brandbyge Nielsen
Mølleparken 28
4140 Borup
Tlf. 50 49 58 45
E-mail: sn@ngh.nu eller susanne.brandbyge.nielsen@skolekom.dk
Facebook


​​Foreningen af lærere i Samfundsfag (​FALS)

Forperson: Rasmus Tranegaard Andersen
J.L. Heibergs Vej 25
8230 Abyhøj
Tlf. 22488049
E-mail: rasmus@fals.info
Hjemm​eside
Facebook


Spansklærerforening​en

Forperson: Tina Lynge
Valdemars Have 9, 3. tv.
8000 Århus C
Tlf. 60950979
E-mail: tl@egaa-gym.​dk
Hj​emmeside
Facebook​


​​Tysklærerforeningen for Gymnasiet og hf

​Forperson: Christian Smith
E-mail: ch@hogym.dk
Hjemme​side​
Facebook​


​​Ungdomsuddannelsernes Vejlederfor​ening (UUVF)

Forperson: Lotte Klein
Tlf. 23 11 45 91
E-mail: lok@vuf.nu
Hjemmeside​​Faglige-pædagogiske foreninger samt særskilte sektioner på det erhvervsgymnasiale område (hhx, htx og eux):


​​Dan​sklærerforeni​ngen for hhx, htx, eux, eud
Forperson: Ditte Eberth Timmermann
Søvejen 20 A
8362 Hørning
Tlf. 60 77 73 04
E-mail: det@aarhustech.dk​​​  

​​Drifts​økonomisk Forening

Foreningen af undervisere i merkantile fag
Forperson: Lene Bisgaard Larsen​​​
Tlf. 99 12 22 22​​
E-mail: LBL@ucholstebro.dk
Hjemmeside
​​​​Fac​ebook

  
Erhvervsgymnasiernes Engelsklære​rforening

Forperson: Mette Andreasen
Rolf Krakes Vej 12
6400 Sønde​rborg
Tlf. 29626556​
E-mail: mea@ibc.dk​​
Hjemmeside
Facebook


​​For​eningen af​ Lærere i Erhvervsret

Forperson: Mads Vester Hegelund
Auningvej 4
4600 Køge
Tlf. 23 82 73 40
E-mail: mvh@​khs.dk
Facebook

Idéhistorielærerforeningen

Forperson: Peter Ruby Schmidt
Nørregade 83
5450 Otterup
Tlf. 2684 3740
E-mail: prs@sde.dk​​​


Foreningen af Lære​re i International Økonomi (FLIØ)

Forperson: Lars Dombrowsky
Roskilde Handelsskole​
E-mail: ldo@rhs.dk​
Hjemme​si​de
Facebook​


Handelsgymnasiernes Matematiklærerforening

Forperson: Anne Øhrstrøm
Tjele Alle 12
2800 Kongens Lyngby
E-mail: aoe@un​ord.dk
Hjemmeside
Facebook


​Foreningen af Lærere i Samfundsfag ved Handelsgymnasiet

Forperson: Jan Thykær
Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier
Lillelundvej 21
7400 Herning
E-mail: janthykaer@gmail.com
Facebook​

 
​Foreningen af ​Historielærere ved Handelsgymnasiet 

Forperson: Lars Løbner Hansen
Carstensgade 47
6270 Tønder
Tlf. 20313124
E-mail: lh@toha.dk​
Facebook​


Handelsskolernes Tysklærer​fore​ning

Forperson: Lene Porsborg
Sønder Strand 29
9900 Frederikshavn
Tlf. 40 84 69 80​​​
E-mail: lpor@fhavnhs.dk​​
Hjemmesid​e
Facebook

 
Teknologi- ​og teknikfagslærerforeningen​

Forperson: Ole Nystrøm
Borgergade 17
8660 Skanderborg
Tlf. 4014 0514
E-mail: olen@aarhustech.dk
Hjemmeside
Facebook

 
Tekniske Gymnasiers Matematiklærerforening​

​Forperson: Jan Boddum Larsen
Egebjergtoften 179
2750 Ballerup
Tlf. 2622 4244
E-mail: jbl@tec.dk​​​​
 

​Foreningen af Undervisere i Kommu​nikation/IT
Face​book

Emner: Organisation
Interessent: