Faglige foreninger

 
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Introduktion til de faglig​e foreninger

De faglige foreninger udgiver medlemsblade, hvor du bl.a. kan få tips til undervisningen, faglig insiderviden, guide til de nyeste bøger i faget og meget andet. Foreningerne arrangerer faglige og pædagogiske kurser og udviklingsarbejder, som du kan se i medlemsbladene og nyhedsbreve.

 
De faglige foreninger håber, at du har lyst til at melde dig ind. Du kan bruge dem til at skabe et fagligt netværk, og du kan holde dig opdateret via medlemsbladet. Foreningerne samarbejder med fagkonsulenten om udvikling af fx læreplaner og vejledninger, forsøg og eksamen. Du har mulighed for selv at give din mening til kende og få indflydelse – f.eks. på din efteruddannelse og udviklingen i faget.

 
De faglige foreninger er selvstændige foreninger drevet af frivillige. De opkræver et mindre beløb årligt til dækning af medlemsblad, møder mm. De faglige foreninger er uafhængige af fagforeningen på trods af navneligheden. Men de samarbejder med GL, bl.a. gennem et udvalg i GL for alle de faglige foreninger (Pædagogisk Samarbejdsudvalg).​ Indmelding sker i din faglige forening.


Oversigt over faglige foreninger​

Du kan finde en oversigt over de faglige foreninger med kontaktoplysninger her:

 

 

Arabisklærerforeningenhttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#arabisk, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#arabiskArabisklærerforeningen
Billedkunst -og designlærerforeningen (BDF)​https://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#billedkunstogdesign, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#billedkunstogdesignBilledkunst -og designlærerforeningen (BDF)​
Dansklærerforeningenhttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#dansk, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#danskDansklærerforeningen
Dansklærerforeni​ngen for hhx, htx, eux, eudhttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#dansk2, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#dansk2Dansklærerforeni​ngen for hhx, htx, eux, eud
Dramatiklærerforeningenhttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#dramatik, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#dramatikDramatiklærerforeningen
Driftsøkonomisk Foreninghttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#drift, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#driftDriftsøkonomisk Forening
Engelsklærerforeningen for Gymnasiet og hfhttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#engelsk, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#engelskEngelsklærerforeningen for Gymnasiet og hf
Filosofilærerforeningen for gymnasiet o​g hfhttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#filosofi, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#filosofiFilosofilærerforeningen for gymnasiet o​g hf
Foreningen af Danske Biologer (FaDB)https://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#fadb, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#fadbForeningen af Danske Biologer (FaDB)
Foreningen af Lærere i Erhvervsrethttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#erhvervsret, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#erhvervsretForeningen af Lærere i Erhvervsret
Foreningen af Lærere i Erhvervsøkonom​i i Gymnasiet og hfhttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#erhoeko, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#erhoekoForeningen af Lærere i Erhvervsøkonom​i i Gymnasiet og hf
Foreningen af Lærere i Kulturforståelse​ (​FLK)https://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#flk, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#flkForeningen af Lærere i Kulturforståelse​ (​FLK)
Foreningen af Lærere i Samfundsfag ved Handelsgymnasiethttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#sam, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#samForeningen af Lærere i Samfundsfag ved Handelsgymnasiet
Foreningen af Lære​re i International Økonomi (FLIØ)https://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#flioe, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#flioeForeningen af Lære​re i International Økonomi (FLIØ)
Foreningen af Læsevejledere ved de Gymnasiale og Videregå​ende Uddannelsehttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#laese, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#laeseForeningen af Læsevejledere ved de Gymnasiale og Videregå​ende Uddannelse
Foreningen af Undervisere i Kommu​nikation/IThttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#kom, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#komForeningen af Undervisere i Kommu​nikation/IT
Foreningen af lærere i Samfundsfag (​FALS)https://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#fals, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#falsForeningen af lærere i Samfundsfag (​FALS)
Foreningen for da​nseundervisere i gymnasiet og hfhttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#dans, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#dansForeningen for da​nseundervisere i gymnasiet og hf
Fransklærerforeningenhttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#fransk, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#franskFransklærerforeningen
Fysiklærerforeningenhttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#fysik, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#fysikFysiklærerforeningen
Geografilærerforeningen for gymnasiet og HFhttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#geografi, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#geografiGeografilærerforeningen for gymnasiet og HF
Gymnasiekolernes Musiklærerforeninghttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#musik, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#musikGymnasiekolernes Musiklærerforening
Gymnasiekolernes Pædagogikumforeninghttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#paedagogikum, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#paedagogikumGymnasiekolernes Pædagogikumforening
Gymnasieskolern​es Idrætslærerforeninghttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#idraet, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#idraetGymnasieskolern​es Idrætslærerforening
Handelsgymnasiernes Matematiklærerforeninghttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#matematik2, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#matematik2Handelsgymnasiernes Matematiklærerforening
Handelsskolernes Engelsklære​rforeninghttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#engelsk2, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#engelsk2Handelsskolernes Engelsklære​rforening
Handelsskolernes Tysklærer​fore​ninghttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#tysk2, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#tysk2Handelsskolernes Tysklærer​fore​ning
Historielærerforeningen for g​ymnasiet og hfhttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#historie, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#historieHistorielærerforeningen for g​ymnasiet og hf
Idéhistorielærerforeningenhttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#idehistorie, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#idehistorieIdéhistorielærerforeningen
It-lærerforenin​genhttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#it, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#itIt-lærerforenin​gen
Italiensklærerforeninge​nhttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#italiensk, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#italienskItaliensklærerforeninge​n
Japansklærerforeningenhttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#japansk, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#japanskJapansklærerforeningen
Kemilærerforeningenhttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#kemi, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#kemiKemilærerforeningen
Kinesisklærerforeningenhttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#kinesisk, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#kinesiskKinesisklærerforeningen
Klassikerforeningenhttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#klassiker, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#klassikerKlassikerforeningen
Matematiklærerofreningenhttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#matematik, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#matematikMatematiklærerofreningen
Medielærerforeningen f​or de Gymnasiale uddannelserhttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#medie, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#medieMedielærerforeningen f​or de Gymnasiale uddannelser
Psykologilærerforeningenhttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#psykologi, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#psykologiPsykologilærerforeningen
Religionslærerforeningen for Gymnasiet og hf https://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#religion, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#religionReligionslærerforeningen for Gymnasiet og hf
Retoriklærerforeningenhttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#retorik, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#retorikRetoriklærerforeningen
Russisklærerforeningenhttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#russisk, https://www.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#russiskRussisklærerforeningen
Spansklærerforeningenhttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#spansk, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#spanskSpansklærerforeningen
Tekniske Gymnasiers Matematiklærerforening​https://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#matematik3, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#matematik3Tekniske Gymnasiers Matematiklærerforening​
Teknologi-og teknikfagslærerforeningenhttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#teknik, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#teknikTeknologi-og teknikfagslærerforeningen
Tysklærerforeningen for Gymnasiet og hfhttps://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#tysk, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#tyskTysklærerforeningen for Gymnasiet og hf
​​Ungdomsuddannelsernes Vejlederfor​ening (UUVF)https://sp2016.gl.org/omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#uuvf, /omGL/organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx#uuvf​​Ungdomsuddannelsernes Vejlederfor​ening (UUVF)

​​​
Nedenfor er der to med de faglige foreninger i alfabetisk rækkefølge fordelt​ på:​
faglige foreninger på det almengymnasiale område og tværgående foreninger
faglige foreninger på det erhvervsgymnasiale område

Faglige-pæ​dagogiske fo​reninger på det almengymnasiale område (stx, hf) samt tværgående foreninger (alle uddannelser):

Arabisklærerfo​reni​ngen​

Formand: Cristina Saldern Sánchez
Nansensgade 38, 4. th
1366 København K
Tlf. 41 18 58 15
E-mail: cristina.sanchez@akadstud.dk

Billedkunst -og designlærerforeningen (BDF)
Formand: Line Højgaard Porse

Fennebakken 241
8800 Viborg
Tlf. 61 60 17 04
E-mail: lh@vghf.dk
Hjemmesi​de
Faceboo​k

Foreningen af Danske Biologer (FaDB)

Biologilærere ved de gymnasiale uddannelser​
Formand: Christian Rix
Linnemannsgade 1B, 3 th.
7100 Vejle
Tlf. 60 20 75 37
E-mail: cr@roedkilde-gym.dk
Hjemmeside
Facebook


Bioteknologiundervisere i Danmark (Bid) - for både stx- og htx-lærere
Formand: Christine Brænder Almstrup
Toppen 199, Trekroner
4000 Roskilde
Tlf. 25 85 28 02
E-mail: christine@almstrup.net
Hjemmeside


Dansklærerfo​re​ni​ngen

Sektionen for stx og hf
Formand: Mischa Sloth Carlsen
Fælledvej 14D, 1.​
2200 København N
Tlf. 28 72 32 68
E-mail:​ msc@aurehoej-gym.dk​
Hjemmes​ide​
Facebook

Dramatiklærer​fore​ninge​n
Marlene F. Ballebye
Gunløgsgade 43, 1.t.h.
2300 København S
Tlf.: 53743530
E-​mail: mba@rysensteen.dk
Faceb​ook
Dramatiklærerforen​ingen på EMU​

​ 
E​ngelsklærerforeningen for Gymnasiet og​ hf
Formand: Bodil Aase Frandsen Schmidt
Spangsbjerg Møllevej 310
6705 Esbjerg
Tlf. 24 42 66 24
E-mail: ​baf@egonline.dk
Hjemmeside
Fac​eb​ook


Foreningen for da​nseundervisere i gymnasiet og h​f

Formand: Michael Netschajeff
Rosengården 7, 1. tv
1174 København K
Tlf. 51 52 05 03
E-mail: ​mine@kvuc.dk
Hjemmeside
Foreningen for danseundervise​re i gymnasiet og hf på EMU

 
Foreningen af Lærere i Erhvervsøkonom​i i Gymnasiet og hf

Formand: Sofie Kærn Heding
Uffesvej 21, 1. th
8260 Viby J.
Tlf. 88 70 77 51
E-mail: sh@aasg.dk
Faceb​ook


Filosofilærerforeningen for gymnasiet o​g hf

Formand: Mogens Georg Andersen
Dalbygade 15, 1
6000 Kolding
Tlf. 25 71 65 71
E-mail: filosofilaererforeningen@gmail.com​​
Facebook

 

Fransklærerforeningen
Formand: Ann Christine Madeleine Leturgie
Skelbrovej 7
2650 Hvidovre
Tlf. 20 12 92 07
E-mail: cl@norreg.dk
Hjemmeside
Facebook


​​Fysiklærerforeningen

Formand: Michael Agermose Jensen
Borgmester Jensens Alle 19D, 3.th,
2100 København Ø
Tlf. 27 28 01 44
E-mail: mj@cg-gym.dk​
Hjemmeside


​​​Geografilærerfore​ningen for gymnasiet og hf

Formand: Lena Falk
Gyvelvej 9
6430 Nordborg
Tlf. 25 21 38 28
E-mail: lf@statsskolen.dk
Facebook


​Historielærerforeningen for g​ymnasiet og hf

Formand: Heidi Funder
Langelinie 35B, st.
7100 Vejle
Tlf. 60 20 75 41
E-mail: fu@roedkilde-gym.dk
Hjemmeside
Facebook


​​​Gymnasieskolern​es Idrætslærerforening

Formand: Andreas Nyboe Schiørring 
Elvedalsvej 10
8270 Højbjerg
Tlf. 51 94 68 06
E-mail: as@akat.dk
Hjemmes​ide
Facebook


​​It-lærerforenin​gen

Formand: Jacob Stenløkke Bendtsen
Mellemtoftevej 13
2600 Glostrup
Tlf. 39 40 24 39
E-mail: jacob_bendtsen@jubii.dk
Hjemmeside


​​Italiensklærerforeninge​n

Formand: Martin Kvist Petersen​​
Kantorparken 12, 2. mf
8240 Risskov
Tlf. 30 58 63 96 
E-mail: pe@vghf.dk
Hjemmeside
Facebook​


​​Japansklære​rforeningen

Formand: Jesper Beckman
Kirkevej 9 B
2920 Charlottenlund
Tlf. 53 64 41 48
E-mail: japanskdetcool@gmail.com


Kemilærer​forening​en

Formand: Lone Andersen
Løkkenvej 160
9700 Brønderslev
Tlf. 96 46 57 67
E-mail: silja_dk@hotmail.com
Hjemmeside


​Kinesisklærerforenin​gen

Formand: Anja Amtoft Krægpøth
Blåmunkevej 29 b
8240 Risskov
Tlf. 26 85 93 55
E-mail: amtoft@hotmail.com
Hjemmeside
Facebook


​​Klassiker​foreningen

Foreningen af lærere i Oldtidskundskab, Latin og Græsk
Formand: Erik Kristensen
Steffansgade 54, 2. tv
2200 København N
Tlf. 31 50 93 42
E-mail: ek@oegnet.dk
Hjemmeside
Facebo​o​k

 
​​​​Foreningen af Lærere i Kulturforståelse​ (​FLK)

Formand: Hanne Vendelbo Madsen
Ny Skolevej 3
4171 Glumsø
Tlf: 23 27 78 39
E-mail: havm@zbc.dk
Facebook​


​​Foreningen af Læse- og Matematikvejledere

Lone Jøhnk
Skovgårdsvej 20
9000 Aalborg
Tlf. 41 18 49 91
E-mail: ​ljo@vucnordjylland.dk
Hjemmeside
Læsevejlederforeningen på Fa​cebook


​​Matematiklærerforenin​gen

Formand: Jeanette Axelsen
Nørregade 29
4760 Vordingborg
Tlf. 21 13 54 24
E-mail: ja@msg-gym.dk​
Hjemmeside
Facebook

 
Medielærerforeningen f​or de Gymnasiale uddannelser

Formand: Mette Wolfhagen Linnebjerg
Mejlholmgade 99, 1. th
5000 Odense C
Tlf. 66 19 37 40
E-mail: mette.wolfhagen@gmail.c​om​​
Medielærerforeningens medlemspublikation CUTmagazine
Faceboo​k


​​Gym​nasieskolernes Musiklærerforening

Formand: Lars Bach Hansen
Agernvej 81
8330 Beder
Tlf. 30231220​
E-mail: formand@gymmus.dk
Hjemmeside
Facebook


​​Psykologilære​rforeningen

Formand: Anne Nielsen
Vognmagergade 8
1120 København K
Tlf. 8232 6661
E-mail: an@kvuc.dk
Hjemmeside
Facebook​

 
Gymn​asieskolernes Pædagogikumforening

Formand: Annette Kjærgaard
Dankvart Dreyers Vej 44
5230 Odense M
Tlf. 26 39 19 06
E-mail: ak@tornbjerg-gym.dk
Hjemmeside


​​Religionslærerforeni​ngen for Gymnasiet og hf

Formand: Thomas Thomsen
Helga Pedersens Gade 3, ​24
8000 Aarhus C
Tlf. 30 29 83 87
E-mail: thomas.oe.thomsen33@gmail.com​
Hjemmesi​de
Facebook

​​
Retoriklærerforeningen

Formand: Bodil-Marie Ellerup Gade
Stadion Allé 31A, 4
8000 Aarhus C
Tlf. 27 77 50 72
E-mail: bg@hs-gym.dk
Hjemmeside​
Faceb​ook


​​Russisklærerforeni​ngen

Formand: Susanne Brandbyge Nielsen
Mølleparken 28
4140 Borup
Tlf. 50 49 58 45
E-mail: sn@ngh.nu eller susanne.brandbyge.nielsen@skolekom.dk
Hjemmeside
Facebook


​​Foreningen af lærere i Samfundsfag (​FALS)

Formand: Linda Bettina Petersen
Ribevej 160
2100 Vejle
Tlf. 21 90 70 06
E-mail:linda@fals.info
Hjemm​eside
Facebook


Spansklærerforening​en

Formand: Irma Kobæk
Egebækvej 167
2850 Nærum
Tlf. 29 28 29 56
E-mail: irma.kobaek@rks-gym.dk
Hj​emmeside
Facebook​


​​Tysklærerforeningen for Gymnasiet og hf

Formand: Lise Bernsten Høyer
Nyborggade 7, 6. th
2100 København Ø
Tlf. 39 20 00 34
E-mail: tyskformand@gmail.com
Hjemmes​ide
Facebook​


​​Ungdomsuddannelsernes Vejlederfor​ening (UUVF)

Formand: Lotte Klein
Tlf. 23 11 45 91
E-mail: lok@vuf.nu
Hjemmeside​​Faglige-pædagogiske foreninger samt særskilte sektioner på det erhvervsgymnasiale område (hhx, htx og eux):


​​Dan​sklærerforeni​ngen for hhx, htx, eux, eud
Formand: Ditte Eberth Timmermann
Søvejen 20 A
8362 Hørning
Tlf. 60 77 73 04
E-mail: det@aarhustech.dk​​​ 

​​Drifts​økonomisk Forening

Foreningen af undervisere i merkantile fag
Formand: Charlotte Møller Jensen
Højvangen 16, Gl. Kilden
9900  Frederikshavn
Tlf. 24 83 99 44​
E-mail: cmje@fhavnhs.dk
Hjemmeside
Fac​ebook

  
Erhvervsgymnasiernes Engelsklære​rforening

Formand: Majbrit Ahrensbeg Christensen
Gl. Hobrovej 15
8920 Randers NV
Tlf. 28 59 52 56
E-mail: mmo@tradium.dk
Hjemmeside
Facebook


​​For​eningen af​ Lærere i Erhvervsret

Formand: Mads Vester Hegelund
Auningvej 4
4600 Køge
Tlf. 23 82 73 40
E-mail: mvh@​khs.dk
Facebook

Idéhistorielærerforeningen

Formand: Peter Ruby Schmidt
Nørregade 83
5450 Otterup
Tlf. 2684 3740
E-mail: prs@sde.dk​​​


Foreningen af Lære​re i International Økonomi (FLIØ)

Formand: Jørgen Sauer
Himmelevvej 25
4000 Roskilde
E-mail: jsa@rhs.dk
Hjemmesi​de
Facebook​


Handelsgymnasiernes Matematiklærerforening

Formand: Jytte Melin
Paradisvejen 18
8600 Silkeborg
Tlf. 60 12 46 27
E-mail: jme@learnmark.dk
Hjemmeside
Facebook


​Foreningen af Lærere i Samfundsfag ved Handelsgymnasiet

Formand: Jan Thykær
Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier
Lillelundvej 21
7400 Herning
E-mail: janthykaer@gmail.com
Facebook​

 
​Foreningen af ​Historielærere ved Handelsgymnasiet 

Formand: Nina Bundgaard Trier
Kirkeager 2
3210 Vejby
Tlf. 22 25 58 07
E-mail: nibt@knord.dk
Facebook​


Handelsskolernes Tysklærer​fore​ning

Formand: Lene Porsborg
Sønder Strand 29
9900 Frederikshavn
Tlf. 40 84 69 80​​​
E-mail: lpor@fhavnhs.dk​​
Hjemmesid​e
Facebook

 
Teknologi- ​og teknikfagslærerforeningen​

Formand: Ole Nystrøm
Borgergade 17
8660 Skanderborg
Tlf. 4014 0514
E-mail: olen@aarhustech.dk
Hjemmeside
Facebook

 
Tekniske Gymnasiers Matematiklærerforening​

​Formand: Jan Boddum Larsen
Egebjergtoften 179
2750 Ballerup
Tlf. 2622 4244
E-mail: jbl@tec.dk​​​
Hjemmeside
 

​Foreningen af Undervisere i Kommu​nikation/IT
Formand: Ursula Gabriel Holst
A.H. Winges Vej 7, 1. tv
8200 Aarhus N
Tlf. 61 71 99 67
E-mail: ugh@tra​dium.dk
Facebook

Emner: Organisation
Interessent: