GL's organisation

 
 
​​​​GL består af 14.500 medlemmer, som er karakteriseret ved, at de underviser eller ønsker at undervise ved de gymnasiale uddannelser (stx, hhx, htx, 2-årigt hf, enkeltfags-hf, studenterkurser, IB og eux-gymnasialt niveau).

​​​​​​​​P​å alle skoler/kurser vælger medlemmerne en tillidsrepræsentant​, som varetager medlemmernes interesser over for ledelsen.

Blandt tillidsrepræsentanterne inden for geografisk afgrænsede områder er der netværk, som har en netværksbestyrelse. Formændene for netværksbestyrelser og områdebestyrelser udgør lokaludvalget, som er bindeleddet til hovedbestyrelsen. Erhvervsgymnasier samt de private skoler har endvidere områdebestyrelser, som også er rådgivende for hovedbestyrelsen.

H​ovedbestyrelsen vælges direkte af medlemmerne. Hovedbestyrelsesvalg finder sted hver tredje år. Seneste valg er afviklet i efteråret 2018 med tiltrædelse af hovedbestyrelsen pr. 1. januar 2019.​

Hovedbestyrelsen, som består af 13 medlemmer, leder GL's arbejde. Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og forretningsudvalg.

2 årige hf-kurser, enkeltfags-hf-kurser, studenterkurser, inspektorer/pædagogiske ledere, ikke-fastansatte, pensionister og tjenestemænd har hver et stående udvalg, som rådgiver hovedbestyrelsen inden for eget område.

En til to gange om året indkalder hovedbestyrelsen til ordinært repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabet​ består af samtlige tillidsrepræsentanter. Dog må de helt små institutioner gå sammen i såkaldte valgforbund.​

GL's virksomhed udøves gennem GL's sekretariat.

Stort set alle fag har en faglig forening, som varetager det pågældende fags faglige og pædagogiske interesser.

I samarbejdsudvalget for faglige og pædagogiske spørgsmål (PS) mødes repræsentanter for hovedbestyrelsen med repræsentanter for de faglige foreninger.


Emner:  
Interessent: