GL's organisation

 
 
​​​​GL består af ca. 14.000 medlemmer, som er karakteriseret ved, at de underviser eller ønsker at undervise ved de gymnasiale uddannelser (stx, hhx, htx, 2-årigt hf, enkeltfags-hf, studenterkurser, IB og eux-gymnasialt niveau).

​​​​​​​​​P​å alle skoler/kurser vælger medlemmerne en tillidsrepræsentant​, som varetager medlemmernes interesser over for ledelsen.

Blandt tillidsrepræsentanterne inden for geografisk afgrænsede områder er der netværk​, som har en netværksbestyrelse. Formændene for netværksbestyrelser og områdebestyrelser udgør lokaludvalget, som er bindeleddet til hovedbestyrelsen. Erhvervsgymnasier samt de private skoler har endvidere områdebestyrelser, som også er rådgivende for hovedbestyrelsen.

H​ovedbestyrelsen vælges direkte af medlemmerne. Hovedbestyrelsesvalg finder sted hver tredje år. Seneste valg er afviklet i efteråret 2018 med tiltrædelse af hovedbestyrelsen pr. 1. januar 2019.​ Da det er besluttet at flytte valgperioden fra at følge kalenderåret til skoleåret, finder næste hovedbestyrelsesvalg sted i foråret 2022.

Hovedbestyrelsen, som består af 13 medlemmer, leder GL's arbejde. Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand/næstformænd​ og forretningsudvalg.

2 årige hf-kurser, enkeltfags-hf-kurser, studenterkurser, inspektorer/pædagogiske ledere, ikke-fastansatte, pensionister og tjenestemænd har hver et stående udvalg, som rådgiver hovedbestyrelsen inden for eget område.

En til to gange om året indkalder hovedbestyrelsen til ordinært repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabet​ består af samtlige tillidsrepræsentanter. Dog må de helt små institutioner gå sammen i såkaldte valgforbund.​

GL's virksomhed udøves gennem GL's sekretariat.

Stort set alle fag har en faglig forening, som varetager det pågældende fags faglige og pædagogiske interesser.

I samarbejdsudvalget for faglige og pædagogiske spørgsmål (PS) mødes repræsentanter for hovedbestyrelsen med repræsentanter for de faglige foreninger.


Emner:  
Interessent: