Ny udsathed - om unges mistrivsel

Podcast
 

Dystre udsigter og dommedagsprofetier på ungdommens vegne.  ​​​​​​​Sådan ser mediebilledet ofte ud, når talen falder på unges trivsel. Mistrivselen blandt unge er steget markant over de seneste år. Men går man tættere på, er mistrivsel ikke én størrelse - billedet er langt mere broget og nuanceret.

Det siger Noemi Katznelson, professor, ph.d. og leder af Center for Ungdomsforskning – CeFU - ved Aalborg Universitet. Hun bygger det på helt nye forskningsresultater fra projektet "Ny udsathed – nuancer i forståelser af psykisk mistrivsel".

Hør Noemi Katznelson fortælle om de nye forskningsresultater, og hvad gymnasierne kan gøre for de udsatte unge i podcasten "Ny udsathed - om unges mistrivsel".

Citater

"Trivsel og læring er fuldstændig forbundne kar".
Professor Noemi Katznelson

"For mig at se taler vi ind i et større billede, som griber ind i lærergerningen på mange flere måder, end at nu skal lærere til også at have blik for trivsel. Nogle af de samfundsmæssige forandringer, som - vi får øje på -skubber til øget mistrivsel, de skubber også til andre ting, fx elevernes motivation og den læringskultur – og det blik på læring – eleverne tager med sig, og det, I som lærere faktisk bærer. Her er også kommet et øget fokus på, hvor godt man klarer sig. Hvordan klarer de andre sig, hvor godt klarer mine elever sig?"
Professor Noemi Katznelson

"Vi skal passe på, at vi ikke reducerer udsathed i dag til kun at være et spørgsmål om det, der foregår i skolen. For det er meget bredere end det".     
Professor Noemi Katznelson

Ny udsathed er en uomgængelighed, hvis man er gymnasielærer i dag.  
Professor Noemi Katznelson

"Den ny udsathed kobler sig til kulturer og strukturer, som har fokus på præstation, på at der skal være højt tempo på – acceleration – og til psykologisering – et øget fokus på selvforholdet og på de følelsesmæssige og psykologiske aspekter af tilværelsen".
Professor Noemi Katznelson

"For at være helt ærlig, så er jeg frygtelig meget i tvivl om, hvad der er det rigtige (at gøre). Jeg mener ikke, at vi forskningsmæssigt har svarene på, hvordan vi pædagogisk og behandlingsmæssigt skal møde det her.  Jeg er ikke i tvivl om, at nogle af de unge har brug for professionel støtte. Men jeg er i tvivl om, hvordan vi skal gå til det (bredt set)".
Professor Noemi Katznelson

"Vi skal gerne et sted hen, hvor svarene ikke kun bliver behandling, men hvor vi også får kigget på pædagogiske svar og løsninger i klasserummet".
Professor Noemi Katznelson

"Noget skal adresseres på skoleniveau. Hvordan er det, vi som skole, og her skal ledelsen også i tale, arbejder med trivsel ind i faget? Hvad er det for en type klasserumskultur, vi gerne vil have? Hvilke vilkår er der for underviserne til at kunne nå at danne relationer til eleverne osv.?"
Professor Noemi Katznelson

Læs mere om ny udsathed her

Læs om de nyeste resultater i forskningsartiklen i Nordisk tidsskrift: ​"Ny udsathed: nuancer i forståelser af psykisk mistrivsel"

​​GL Passiar​
Du kan også høre podcast fra GL ​​​i kanalen "GL Passiar" på din mobil - fx i podcast app'en til hhv. Android og iPhone.​


Emner: Sygdom
Interessent: Tillidsrepræsentant