Arbejdstid til de store skriftlige projekter

GL nyhedsbrev
 

​​Ny prøve for SOP/SRP/EOP

Til sommer vil de første reformstudenter fra de treårige uddannelser som bekendt få huer på. Men først skal de prøve kræfter med det store, afsluttende skriftlige projekt og dermed den nye mundtlige eksamen, der er indført for at styrke projektet og sikre elevernes ejerskab til det.

På mange htx- og hhx-skoler er man allerede i fuld gang med studieområdeprojektet (SOP).
På de erhvervsgymnasiale uddannelser erstatter SOP det afskaffede studieretningsprojekt (SRP), men projektet har et uændret omfang og nogenlunde de samme skriftlige bedømmelseskriterier.
Som noget nyt danner SRP (stx), SOP (hhx og htx) og EOP (eux) udgangspunkt for en mundtlig prøve. Det betyder også, at censur ikke længere honoreres ud fra en ministerielt fastsat norm. Tid til såvel eksamination som censur skal betragtes som almindelig arbejdstid.

Bekymrende meldinger fra erhvervsgymnasierne

En del meldinger fra erhvervsgymnasier tyder desværre på, at den tid, som lederne sætter af til eksaminators og censors læsning af elevernes projekter beskæres voldsomt. Mange steder afsættes der nu kun én time til en opgave, som tidligere blev tildelt to timer.

GL mener helt overordnet, at skolerne skal sikre, at der afsættes og planlægges med den nødvendige tid til vejledning, eksamination og censur til den nye prøve i SOP/SRP/EOP.

I overgangen mellem det gamle og det nye projekt er det særlig vigtigt at være bevidst om, at den ændrede opgave som eksaminator og censor til den nye prøve – pga. indførelsen af en mundtlig eksamen – er mere tidskrævende end tidligere, hvor censor blev tildelt to timer pr. opgave.

GL udsendte i foråret informationsmateriale til alle medlemmerne om de forestående ændringer. Det kan læses eller genlæses her.


_MGL0567.jpg


Ledelsen og lærernes ansvar

Med en nye eksamensordning både kan og skal lederne tage ansvar for allokeringen af arbejdstid til eksamen og censur af SOP/SRP/EOP.

Det betyder, at lærerne må tilpasse arbejdet til ledelsens udmeldinger, og ledelsen må tage ansvar for sine beslutninger om arbejdstid knyttet til opgaven. Hvis ledelsen melder ud, at lærerne fremover højst kan anvende en nærmere angiven tidsramme på læsning af opgaven, så skal lærerne tilpasse arbejdet til udmeldingen. Det gælder også, hvis den udmeldte tidsramme ligger under den norm, der tidligere var knyttet til opgaven. Til gengæld har læreren krav på anvisninger på, hvordan opgaven skal løses indenfor den tid, der er til rådighed, og afholde sig fra at anvende mere end den udmeldte tidsramme – også selv om læreren oplever, at man hermed løser opgaven dårligere.

GL anbefaler, at tillidsrepræsentanter er meget opmærksomme på problemstillingen om den nye eksamensform for SOP/SRP/EOP – og om skolen sikrer de tidsmæssige rammer, der gør det muligt for læreren at løfte opgaven med en tilfredsstillende kvalitet.

Den nationale standard i fare

GL er bekymret over, at der skæres i tiden til at løse opgaven – på nogle skoler eller uddannelser mere end andre – og ambitionerne med SRP/SOP/EOP samtidig er højere end nogensinde. Det risikerer at underminere projektets værdi og den nationale standard.

GL mener ikke, at det er holdbart, når nogle skoler kun sætter en times arbejdstid af til censor eller eksaminators læsning af projektet forud for den mundtlige prøve. Den tid rækker ikke til at løse opgaven med den forventede kvalitet.

GL har derfor - bl.a. i samarbejde med Djøf og IDA - taget kontakt til DEG-L​ for at indlede en dialog om en forsvarlig vej frem.

GL, Djøf og IDA har også rettet en fælles henvendelse til folketingspartiernes undervisningsordførere, og Undervisningsministeren har modtaget en opfordring til at være opmærksom på konflikten mellem reformens ambitioner og nogle skolers prioritering af opgaven. Der er akut brug for en klar vilje til at sikre, at skolerne ikke slækker på standarden på det projekt, der opfattes som kulminationen på tre års udvikling af skriftlig studiekompetence.

Emner:  
Interessent: