GL’s uddannelsespris 2011: lærerne på Randers HF & VUC

 
pressemeddelelse
Modtagerne af GL’s Uddannelsespris 2011 er lærerne på Randers HF & VUC, som får prisen for projektet FAG (Fremmøde, Aktivitet og Gennemførelse). GL hylder med uddannelsesprisen lærerne på Randers HF & VUC, som systematisk og hårdt har arbejdet med elevernes sociale og faglige forudsætninger for at følge og gennemføre undervisningen på Randers HF og VUC.

Modtagerne af GL’s Uddannelsespris 2011 er lærerne på Randers HF & VUC, som får prisen for projektet FAG (Fremmøde, Aktivitet og Gennemførelse). GL hylder med uddannelsesprisen lærerne på Randers HF & VUC, som systematisk og hårdt har arbejdet med elevernes sociale og faglige forudsætninger for at følge og gennemføre undervisningen på Randers HF og VUC.

GL’s uddannelsespris gives til institutioner/myndigheder eller enkeltpersoner, som har ydet en særlig bemærkelsesværdig indsats for de gymnasiale uddannelser.

 

Gorm Leschly overrækker GL's uddannelspris 2011
til repræsentanterne for lærerne på Randers HF & VUC

 

Læs mere om tidligere års prismodtagere her

 Se slides fra to af lærerne på Randers HF & VUC ved modtagelsen af prisen, hvor de fortalte om FAG-projektet.

Tale til overrækkelsen af prisen til GL's repræsentantskabsmøde d. 28/11-11 v. Gorm Leschly, GL's formand:

Tale ved overrækkelsen af GL’s Uddannelsespris 2011
 
Vi kender det alle sammen: At stå foran en klasse og mærke, at uroen breder sig. Eleverne flytter gradvist opmærksomheden fra undervisningen og det faglige, og retter den mod noget andet: Indbyrdes snak med sidemanden, en opslået Facebookprofil, videresendte beskeder til vennerne, der sidder lidt længere væk i klassen.

Ofte er larmen resultat af, at en stor del af klassen møder uforberedt til undervisningen. Som lærer vakler man, skal man fortsætte undervisningen og lade som om, alle har læst?

Skal man forsøge at samle de elever op, som ikke har lavet lektier? Eller skal man kun undervise dem, der har forberedt sig? Dilemmaet optræder alt for ofte og er svært at håndtere. 

Årets modtager af GL’s uddannelsespris har sat sig for at gøre noget ved bl.a. uro og manglende opmærksomhed i undervisningen.

I flere år har lærerne arbejdet aktivt og målrettet med at udvikle konkrete forslag til, hvad de kan gøre for at imødekomme mangfoldigheden blandt kursisterne.

Det er sket ved at tage højde for kursisternes ofte meget forskellige tilgange til at møde det sociale og faglige liv på VUC.
 
Lærerne har brugt mange kræfter og megen energi på at ændre skolekulturen, så der i endnu højere grad end tidligere tages udgangspunkt i elevernes forudsætninger.

Målsætningen på skolen har været at udvikle konkrete og tilgængelige bud på, hvordan undervisningen kan tilrettelægges på måder, der involverer eleverne mere.

Vel at mærke uden at give køb på kvalitet og fagligt niveau i undervisningen.

Eller som koordinatoren for projektet siger:
”Formålet et at eksperimentere med forskellige metoder i undervisningen, så vi sikrer, at den enkelte gennemfører sin uddannelse på den bedst mulige måde, og at vi samtidig er et godt sted at være. Vi er ikke på jagt efter et bestemt facit, men efter gode bud på mange mulige løsninger, som lærerne kan tilpasse og bruge i deres undervisning”. (Zita Jakobsen, FAG-projektets koordinator, Voksenuddannelse, november 2011)
 
Projektet blev første gang introduceret på skolen i 2007 under overskriften FAG. Titlen sammenfattede de områder, der skulle arbejdes med:

- Fremmøde
- Aktivitet (forberedelse, aflevering af skriftlige opgaver og aktivitet i timerne)
- Gennemførelse

Ved konkrete aktioner har lærerne sat ind for at ændre på kursisternes:
-  manglende fremmøde
-  for ringe forberedelse
-  og for ukoncentreret arbejde i timerne.

I samarbejde med forskerne - Steen Beck og Michael Paulsen fra Syddansk Universitet - gik ledelse og lærere i gang med at analysere skolekulturen, kursister og undervisning.

Analysen mundede ud i en række forslag til konkrete aktioner, som ledelse og lærere skulle arbejde videre med i kursusåret 2010/11:

Klasseledelse og klasserumskultur
Læringssamarbejde
Lektiekultur
Tavler, noter og it
Studieplaner og studiekompetencer

Med FAG-projektet har lærerne sat mange skibe i søen i forsøget på at ændre og forbedre kursisternes læringsstrategier.

Hele tiden er det sket med det mål for øje at se på, hvordan undervisningen bedst kan matche skolens mange forskellige kursisttyper.

Afrapporteringerne og erfaringerne fra projektet viser, at rigtig mange lærere vurderer, at de har fået flere pædagogiske værktøjer ud af at deltage i projektet.

Også eleverne stemmer i med positive tilkendegivelser. Flere peger på, at undervisningsformerne er blevet mere spændende og bidrager til et større engagement i undervisningen.

At der selvfølgelig er udfordringer og noget at arbejde videre med i et så stort projekt, kommer ikke bag på os. Den erkendelse er også rodfæstet hos prismodtageren, der klør på og vil udvikle projektet yderligere i de kommende år.

GL giver med uddannelsesprisen et skulderklap til de lærere, der systematisk og hårdt har arbejdet med elevernes sociale og faglige forudsætninger for at følge og gennemføre undervisningen på Randers HF og VUC.

Lærernes målrettede indsats har båret frugt. Den har skabt ideer til, hvordan man med konkrete aktioner kan skabe bedre sammenhæng mellem:
-  kultur og læring
- forskellige kursisttypers interesser, forudsætninger og muligheder for at
- følge, deltage i og gennemføre undervisningen.

I har som lærere turdet udfordre jeres undervisningsformer og kaste jer ud i nye tiltag for at skabe større grad af motivation, engagement og aktivitet i undervisningen.

Jeres arbejde inspirerer os andre og giver mod på at gå i gang med nye projekter.

Med GL’s uddannelsespris 2011 ønsker jeg jer tillykke med projektresultaterne og anerkender den indsats, I har ydet som lærere på Randers HF & VUC.

Jeg vil bede repræsentanter for lærerne på Randers HF & VUC om at komme op på scenen og modtage prisen.​

Emner: Uddannelse; Uddannelsespolitik; GLs uddannelsespris
Interessent: