Modtagere af GL-prisen

 
 
Prisen gives til institutioner/myndigheder eller enkeltpersoner, der har ydet en særlig bemærkelsesværdig indsats for de gymnasiale uddannelser, herunder specielt en indsats, der har forhøjet kvaliteten eller forbedret vilkårene for de gymnasiale uddannelser.

​Oversigt over tidligere prismodtagere

2018: Malene Friis Andersen​ får GL-prisen ​for at sætte fokus på stress og for at have hjulpet til at forstå stress som fænomen.

2016: De faglige foreninger​​ får GL-prisen for at yde et stort og vigtigt arbejde for sikringen af kvalitet i gymnasieuddannelserne.

2015: Uddannelses​alliancen får GL-prisen for hurtigt og effektivt at mobilisere modstand mod regeringens varslede nedskæringer på uddannelsesområdet.  

2014: Lærerne på Viborg Gymnasium og HF modtager GL’s uddannelsespris 2014 for et mindset-projekt, der fremmer en læringskultur frem for en performancekultur med ensidig fokus på karakterer. Mottoet i det prisbelønnede projekt lyder: ”Vil du se god ud, eller vil du blive bedre?"

2013: Haderslev Katedralskoles hf-team af lærere og ledere modtager GL's uddannelspris 2013. Sammen har prismodtagerne opnået gode resultater ved at ændre tilrettelæggelsen af hf-undervisningen. Nu tager den ifølge lærere, elever og ledelse bedre højde for elevernes forskellige faglige forudsætninger.

2012: Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) har fået gymnasielærernes uddannelsespris 2012. Prisen tilfalder eleverne, fordi de i mange år har kæmpet ihærdigt for at få indført et klasseloft i de gymnasiale uddannelser.

2011: GL's uddannelsespris 2011 til lærerne på Randers HF & VUC

2010: 29. november 2010 har GL uddelt årets uddannelsespris. Prisen er uddelt til Knud Illeris. Læs Gorm Leschlys tale ved overrækkelsen.

2009: Aalborghus Gymnasium og hf, VUC Horsens Og Lemvig Gymnasium for lærere og lederes fælles målrettede arbejde med at udvikle de tre skoler som arbejdspladser.

2008: Lars Ulriksen, Susanne Murning og Aase Bitsch Ebbensgaard for forskningsprojektet "Social arv i de gymnasiale uddannelser".

2007: VUC-Vestegnen for at yde en særlig indsats for ordblinde hf-kursister og Gentofte HF-kursus for at arbejde målrettet på at skabe struktureret sammenhæng mellem studieværkstedet og tutorfunktionen.

2006: Alle GLs medlemmer - nemlig lærerne ved de gymnasiale uddannelser, som har gjort en ekstraordinær indsats for at implementere gymnasiereformen. Prisen blev udmøntet til den nye tænketank SOPHIA.

2005: Elever og lærere på Christianshavns Gymnasium som et eksempel på en skole, der har gjort en særlig stor indsats for det internationale arbejde og solidaritet. Blandt andet via et stort arbejde med og engagement i Operation dagsværk.

2004: Lisbeth Pedersen, lektor ved International Business College, Kolding og pædagogisk konsulent ved Amtscentret for undervisning i Vejle Amt, For hendes arbejde med at konkretisere og omsætte pædagogiske teorier om arbejdet i lærerteam og hendes indsats med at formidle viden om arbejdet i lærerteam. 

2003: Lektor doktor phil. Harry Haue, lektor Birgitte Gottlieb og lektor Steen Beck, For deres velunderbyggede forskning med afsæt i gymnasiets egen verden, for deres omfattende debat- og kursusvirksomhed, og deres arbejde med nøglebegreberne almen dannelse og studieforberedelse i reformprocessen.

2002: Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS), Erhvervsskolernes Elevorganisation (EEO), Gymnasieelevernes Landsorganisation (GLO), Landssammenslutningen af  Handelsskoleelever (LH) samt Landssammenslutningen af Kursusstuderende (LAK). For deres store engagement i at sikre og udvikle kvaliteten i de gymnasiale uddannelser.

2001: Inger Frimodt-Møller, som den praktiske pædagogiks "grand old woman", der igennem sit mangeårige arbejde på Herlev Gymnasium har haft arbejdet med eleven som centrum.

2000: Flemming Steen Christensen, formand for Foreningen af Uddannelses- og Erhvervsvejledere for at samordne vejledningen mellem de forskellige skolesystemer og for at fremhæve nødvendigheden af den skolebaserede vejledning.

1999: Lærerkollegiet ved Dronninglund Gymnasium for at have gennemført et udviklingsarbejde om elevernes kompetencer, nye undervisningsformer og ændret planlægning.

1998: Carole Hahn, Emory University fik årets pris for forskning om Civic Education med sammenlignende studier. Carole Hahn har forsket i elevernes tilegnelse af personlige kompetencer. 

1997: Erling Peterson, lektor ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse (nu rektor på Esbjerg Gymnasium og HF), for sin indsats og engagement i udviklingen af den nye lærerrolle.

1996: Mogens Jensen, konsulent i LOs arbejdsmarkedsafdeling, for sit engagement og sin forståelse for, at uddannelse er vigtig, og at der på arbejdsmarkedet arbejdes for en generel opkvalificering. Prisen blev videregivet til LAK til fordel for en høring om den 2-årige hf-uddannelse.

1995: RAMPA-projektet - Danmarks Lærerforenings projekt med Rådgivning af medlemmer med psykiske arbejdsmiljøproblemer.

1994: Karin Beyer, Roskilde Universitets Center for pædagogisk forskning. Dan Christensen, VUC Viborg, Knud Holck Andersen, Thisted Gymnasium og Erik Prinds, Viborg Amtsgymnasium for det fremadrettede udviklingsarbejde i Litauen.

1993: Anne Holmen for fokusering på undervisning af to-sprogede elever og modermålsundervisningens betydning.

1992: Kalundborg Gymnasium og HF-afdelingen på VUC Thy-Mors for udvikling af rekvireret undervisning.

1991: Journalisterne Lisbeth Wissing fra Information og Elisabeth Lumby fra Berlingske Tidende for behandlingen af det uddannelsespolitiske stof.

1990: Jørgen Sørensen, Århus Statsgymnasium og HF for pædagogisk udviklingsarbejde specielt med henblik på kvalitet i de gymnasiale uddannelser samt Operation Dagsværk.

Emner: Uddannelse; Uddannelsespolitik; GLs uddannelsespris
Interessent: