GL's uddannelsespris 2014 til lærerkollegiet på Viborg Gymnasium og HF

 
 
Prisen gives for et mindset-projekt, der fremmer en læringskultur frem for en performancekultur med ensidig fokus på karakterer.

Lærerne på Viborg Gymnasium og HF modtager GL’s uddannelsespris 2014 for et mindset-projekt, der fremmer en læringskultur frem for en performancekultur med ensidig fokus på karakterer. Mottoet i det prisbelønnede projekt lyder: ”Vil du se god ud, eller vil du blive bedre?"

uddannelsespris-viborg-gym.jpg
Jacob Højgaard Thinggaard og Magnus Durup Porse modtager prisen på vegne af lærerkollegiet.

Siden 2012 har prismodtageren arbejdet med en anderledes måde at gribe indlæring og talentudvikling an på. Formålet er at indfri elevernes potentialer til det yderste.

Projektet fokuserer på elevernes arbejdsindsats. Deres evne til at overvinde modstand, og deres villighed til at modtage feedback fra undervisere og medstuderende.

Helt grundlæggende handler det om at træne lysten til at udfordre sig selv. Få luft under vingerne og hele tiden skubbe grænserne for, hvad man kan, og hvad man vil.

Annette Nordstrøm Hansens tale ved overrækkelsen på GL's repræsentantskabsmøde d. 24/11 2014

Vi kender det. Sidde søndag eftermiddag og rette skriftlige opgaver. Omhyggeligt noterer vi i margenen. Fortæller eleven, hvad der er godt. Og hvad der kan gøres bedre næste gang. Slutter af med en karakter. Et tal, der opsummerer helhedsindtrykket af opgaven.

Mandag morgen pakker vi tasken med de rettede opgaver. Møder eleverne. Indleder timen med generelle bemærkninger. Indfanger det, der karakteriserer styrker og svagheder ved hovedparten af opgaverne. Derefter udleverer vi dem.

Eleverne bladrer straks op på sidste side og hæfter sig ved karakteren. Nogle bliver glade, andre skuffes, men hurtigt lander opgaverne i tasken. Blikkene fanger sjældent de skrevne bemærkninger.

At karakteren overskygger kommentaren, er ikke nyt. Sådan har det været længe. Det nye er, at karakterens skygge er blevet stadig større.

Den er vokset til et omfang, der gør, at eleverne helt vil af med karaktererne.

"Karakterer lærer os ikke noget som helst. De skaber et ræs, hvor eleverne ikke tør søge ud på dybt vand og tage chancer, men i stedet holder sig på fast grund". Ordene kommer fra Mathilde Lynggaard Vinther, formand for DGS.

Hun ser gerne, at karaktersystemet afskaffes og efterlyser mere tid til dialog med læreren om den enkelte elevs faglige progression.

Det er præcis den dialog, årets modtager af GL's uddannelsespris lægger vægt på. Prismodtageren vil fremme en læringskultur frem for en rendyrket performancekultur. Mottoet i det prisbelønnede projekt lyder: "Vil du se god ud, eller vil du blive bedre?

Siden 2012 har prismodtageren arbejdet med  en anderledes måde at gribe indlæring og talentudvikling an på. Formålet er at indfri elevernes potentialer til det yderste.

Projektet fokuserer på elevernes arbejdsindsats. Deres evne til at overvinde modstand, og deres villighed til at modtage feedback fra undervisere og medstuderende.

Helt grundlæggende handler det om at træne lysten til at udfordre sig selv. Få luft under vingerne og hele tiden skubbe grænserne for, hvad man kan, og hvad man vil.

Eleverne fokuserer på deres læringsproces. Det er den, der er vigtig. Overdreven fokus på karakterer træder i baggrunden.

Projektet tager udgangspunkt i en mindset-tankegang, som er udviklet af den amerikanske psykolog Carol Dwecks ved Stanford Universitet. Det teoretiske udgangspunkt er i projektet tilpasset danske forhold:

Alle elever skal blive bedst mulige til at forløse deres faglige potentialer. Og de skal motiveres.
Projektet understreger, at arbejdsindsatsens betydning er vigtig. I sportens verden siger man, at det er vigtigt at træne 10.000 timer for at blive rigtig god til en disciplin.

Det udgangspunkt tager projektet til sig. Men lærere og elever arbejder samtidig ud fra den tilgang, at det ikke må være træning i bevidstløs gentagelse.
Princippet er, at elev og lærer sammen evaluerer, hvad der skal satses på at træne i næste time.

Det er sådan, eleven udvikler sig. For at nå målet er det afgørende, at eleven ærligt og med lærerens sparring bliver i stand til at pege på forbedringsområderne.
Derfor har prismodtageren udviklet en mindset-test. Den skal give elever og lærere et fælles sprog for, hvad de sammen skal arbejde med.

Projektet lægger også vægt på at arbejde med underviserens mindset og forventninger til eleverne.

Der er i projektet fokus på elevernes indre motivation. Nøgleordet er opmærksomhed. Eleverne skal blive opmærksomme på, at de kan blive rigtig gode, hvis de arbejder målrettet og ved hjælp af de rigtige metoder.

Målsætningen er at flytte fokus fra  den næste test og den næste karakter og  i stedet rette den mod  nye opgaver og udfordringer.

Eleverne  skal derud, hvor de ikke på forhånd kender svarene og føler sig på hjemmebane. Ved at fokusere på læringskulturen er målet, at eleverne får udviklet redskaber, der hjælper dem til at præstere på et højt niveau.

En vigtig forudsætning for arbejdet er, at læreren formår at skabe et risikofrit miljø. Eleverne skal turde blotte sig og arbejde på at blive bedre.

For lærerne er det frivilligt, om de vil deltage i projektet. Fra start deltog 6 lærere. I sidste skoleår var 20 lærere involveret. Nogle var samlet i klasseteams, mens andre brugte teorien i enkelte fag fordelt på flere klasser.

I dette skoleår er alle 1.g-klasser og 60 af skolens lærere en del af projektet.

GL vil med uddannelsesprisen 2014 sætte pris på et projekt, der  pirrer elevernes smag for at lære og suge ny viden til sig.

Prisen går til det samlede lærerkollegium på Viborg Gymnasium og HF. Jeg vil gerne bede  Magnus Durup Porse og Jacob Højgaard Thinggaard om at komme op på scenen og modtage prisen.

Emner: Uddannelsespolitik; Uddannelse; GLs uddannelsespris
Interessent: