GL's uddannelsespris 2013 til Haderslev Katedralskoles hf-team

 
 
​Haderslev Katedralskoles hf-team af lærere og ledere modtager GL's uddannelspris 2013 på 25.000 kroner. Sammen har prismodtagerne opnået gode resultater ved at ændre tilrettelæggelsen af hf-undervisningen.

​Haderslev Katedralskoles hf-team af lærere og ledere modtager GL's uddannelspris 2013 på 25.000 kroner. Sammen har prismodtagerne opnået gode resultater ved at ændre tilrettelæggelsen af hf-undervisningen. Nu tager den ifølge lærere, elever og ledelse bedre højde for elevernes forskellige faglige forudsætninger.

Gorm Leschlys tale ved prisoverrækkelsen

I 1993 lancerede tidligere undervisningsminister Ole Vig Jensen planen "Uddannelse til alle". Lige siden har politikere og debattører ivrigt drøftet, hvordan vi får flere igennem ungdomsuddannelserne.

Politisk er målsætningen klar: 95 procent af en ungdomsårgang skal senest i 2015 gennemføre en ungdomsuddannelse. Den målsætning er ikke indfriet endnu.

Vi øver os i at nå den. Og vi forsøger igen og igen med nye tiltag i undervisningen.  Ikke mindst over for elever, der af forskellige årsager har svært ved at følge med.

Rigtig mange projekter har set dagens lys. Nogen har virket, andre har ikke.

Årets modtager af GL's uddannelsespris befinder sig i kategorien af projekter, der virker. Uden store armbevægelser og forkromede dikkedarer har lærere og ledere i fællesskab skabt en løsning, der virker for eleverne. Og samtidig er til glæde for lærerne.

  GL uddannelsespris 2013 Haderslev Katedralskole.jpg ​Tre undervisere og en leder fra Haderslev Katedralskoles hf-team af lærere og ledere modtager GL's uddannelspris 2013 på 25.000 kroner.

Konkret udsprang projektet af et ønske fra ledelsen om at gøre det mere attraktivt at undervise på hf. Lærerne greb bolden og fik rum og plads til selv at komme med gode ideer til, hvad man kunne gøre anderledes og bedre.

Ledelsen har under hele udviklingsforløbet bakket op om lærernes forslag. Og ved gensidig tillid, og en frugtbar dialog mellem parterne, er det lykkedes at skabe det projekt, vi præmierer i år. Projektet er blevet til på initiativ af lærerne. Inden for de udviklingsrammer, ledelsen har stillet til rådighed.

Sammen har prismodtagerne opnået gode resultater ved at ændre tilrettelæggelsen af hf-undervisningen. Nu tager den ifølge lærere, elever og ledelse bedre højde for elevernes forskellige faglige forudsætninger.

Det gør den, fordi hf-eleverne screenes i dansk, matematik og engelsk, når de begynder på skolen. Ud fra resultaterne af screeningen placeres eleverne på to hold i de tre fag. Holdene dannes udelukkende efter elevernes faglige forudsætninger i fagene.

Det ene hold består af de elever, der klarer sig fagligt bedst i screeningen. Mens det andet hold består af elever, der mangler lidt eller mere, sammenlignet med eleverne på det første hold. Som en væsentlig del af forsøget indgår ekstra ressourcer til en støttelærer i alle tre fag.

Støttelæreren deltager aktivt i undervisningen på holdene med mangelfulde faglige forudsætninger. Vedkommende kan træde hjælpende til og ofre eleverne ekstra opmærksomhed, når behovet opstår.

Forsøget har generelt ført til, at færre elever dumper og flere får højere karakterer. Lærerne peger på, at opdelingen efter faglige forudsætninger både gavner de fagligt stærke og de fagligt mindre stærke elever. Samtidig siger lærerne, at det er blevet mere attraktivt og tilfredsstillende at undervise hf-eleverne efter opdelingen i holdene.

I en intern evaluering på skolen svarer 48 ud af de 51 hf-elever, at de har det "ok" eller "helt i top" på de delte hold. Flere lægger vægt på, at det har stor betydning med støttelæreren på holdene. Et par citater fra eleverne siger det meget præcist:

" Synes, det er vildt godt, at man kan få lidt ekstra hjælp af en støttelærer"
"Man får hurtigere hjælp til at komme videre. Hvis man ikke forstår den ene, kan man bare spørge den anden"

Men hvad så med opdelingen i to hold? Ser eleverne ligeså positivt på den? Er der ikke stor risiko for, at man føler sig stigmatiseret, hvis man tilhører holdet af mindre fagligt stærke?

Ikke hvis man spørger eleverne. Også her er vurderingerne overvejende positive. Eleverne siger blandt andet:

"Folk er på et hold, hvor de bliver udfordret i forhold til, hvor meget de kan, så der er ikke nogen, der ikke får noget ud af timerne"

"Man lærer bedre med dem, som har samme problemer"

"Konceptet er fint, men personligt tænker jeg ikke over det"

"Undervisningen er stimulerende på det helt rigtige niveau. Jeg føler mig ikke længere dum i matematik".

Det at screene hf-eleverne - og lade screeningen danne baggrund for holddannelsen i fagene dansk, matematik og engelsk - er ikke set før. Det er i sig selv en ny tilgang. Og den er især interessant, fordi den samtidig tildeler ekstra ressourcer til en støttelærer i de tre fag. Støttelæreren er vigtig og en krumtap i forsøget. Vedkommende går aktivt ind i undervisningen og hjælper de elever, der har de største faglige mangler på holdene.

For GL er det vigtigt at understrege, at hvis man reelt mener noget med at få flere igennem ungdomsuddannelserne, må man være parat til at tænke nyt og investere i sin nytænkning.

Det har årets prismodtager erkendt. Ved fælles hjælp og en god dialog har ledelse og lærere stået sammen om at udvikle forsøget. Resultaterne har ikke ladet vente på sig. Den indsats belønner GL med årets uddannelsespris 2013.

Jeg vil derfor bede fire repræsentanter for Haderslev Katedralskoles hf-team af ledere og lærere om at komme op på scenen og modtage GL's uddannelsespris 2013. De fire er:

Birgit Krogh (underviser på hf og medlem af hf-udvalget)

Kent Baden (underviser på hf og formand for hf-udvalget)

Rune Schmidt Eskildsen (underviser på hf og hf-koordinator)

Ruth Funder (konrektor og ledelsesansvarlig for hf-udviklingen) 

I får prisen for en pædagogisk målrettet og vellykket indsats med at udvikle tilrettelæggelsen af hf-undervisningen.

Emner: Uddannelsespolitik; Uddannelse; GLs uddannelsespris
Interessent: