GL-prisen 2018

Nyhed
 

​​​GL's formand har uddelt GL-prisen 2018 på GL's repræsentantskabsmøde. Prisen går til Malene Friis Andersen​ for at sætte fokus på stress og for at have hjulpet til at forstå stress som fænomen.​​

DSC_1044.JPG

Annette Nordstrøm Hansen begrundede valget af Malene Friis Andersen således:

​"De gymnasiale uddannelser er pressede.

Kravene til gymnasierne er høje og øges for hver ny reform.

Og de senere år har der desværre været politisk flertal for at spare på uddannelserne.

Øgede krav og pres på ressourcerne - det er en sprængfarlig cocktail for lærernes arbejdsliv. For vi gymnasielærere er glade for vores arbejde – og vi synes i meget høj grad, at arbejdet er meningsfuldt. Vi brænder for at levere god uddannelse til vores elever. Men når man brænder, risikerer man også at brænde ud.

Derfor er vi nødt til at bekymre os om det psykiske arbejdsmiljø, og vi er nødt til at råbe op om, at der skal investeres i uddannelse.

GL har i en del år gjort et stort stykke arbejde for at udbrede netop de to budskaber. Det har vi gjort gennem kampagner, dialog med politikere og en satsning på at højne skolernes professionelle kapital.

Det ser da også ud til, at det er ved at gå op for mange politikere, at sparekursen er uholdbar.

Vi ved desværre bare også, at gymnasielærernes psykiske arbejdsmiljø på nogen punkter allerede er medtaget.

Balancen mellem arbejde og privatliv er ikke god. For mange har søvnbesvær. Og en del kæmper med udbrændthed og stress.

Det er vigtigt, at vi tager de problemer alvorligt. Man skal huske, at stress nedsætter arbejdsevnen på grund af koncentrationsbesvær og hukommelsessvigt. En stressramt føler ofte ikke, at han slår til som menneske, fordi hjernen begynder at drille.

Men stress er et vanskeligt begreb. Og stressproblemer er ikke lette at håndtere. Det kræver velovervejet og kompetent handling – både på det individuelle og på det organisatoriske niveau.

En af de personer, der de seneste år har sat fokus på stress og hjulpet til at forstå stress som fænomen, er dette års modtager af GL-prisen.

Dette års prismodtager er Malene Friis Andersen

Malene er autoriseret psykolog og forsker ved det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Malene har beskæftiget sig indgående med fænomenet stress:

Hun er medforfatter til en række udgivelser, der bl.a. indeholder den såkaldte stresstrappe – en model, som citeres af stort set alle, der professionelt beskæftiger sig med stress.

Hun er en rutineret foredragsholder. Det har gymnasiernes arbejdsmiljørepræsentanter, ledere og tillidsrepræsentanter selv oplevet, når Malene er blevet inviteret til forskellige seminarer, og hun har delt ud af sin viden om stress og stressrelaterede problemer.

Jeg vil gerne citere dig, Malene:

"En gymnasielærer kan kun løse sine opgaver ved at bruge sin personlighed, fantasi, kreativitet og samarbejdsevne. Gymnasielærerens arbejde er en stor del af vedkommendes identitet og dermed vedkommendes liv. På en arbejdsplads med et godt psykisk arbejdsmiljø er det en win-win-situation. Medarbejderen kan bruge sig selv og sin faglighed, og arbejdspladsen har en engageret og dygtig medarbejder. Men når det psykiske arbejdsmiljø ikke er godt, risikerer den enkelte medarbejder at blive sårbar. Krav, arbejdspres og konflikter begynder at fylde mere. Engagement, motivation og kreativitet kommer sjældnere på besøg hos den stressramte medarbejder. Når ens arbejde er en væsentlig del af ens identitet, kan det gøre ondt og være en nedslående oplevelse. Du bliver bragt i en situation, hvor du er i tvivl om dit eget værd, om din personlighed og dermed også dig selv som menneske."

Malene har også forsket i, hvordan sygemeldte med stress oplever processen med at vende tilbage til arbejde. Det er vigtigt, så vi ikke risikerer, at medarbejdere igen og igen går ned med stress.

Lige nu vil GL sige tak for indsatsen for at sætte fokus på begrebet og problemet stress.

Tillykke med GL-prisen, Malene Friis Andersen."

Emner: Repræsentantskabet; GLs uddannelsespris
Interessent: