Politisk kamp om gymnasiet

 
Annette Nordstrøm Hansen i Jyllandsposten 19. juni 2015
Unge skal ikke bevidstløst vælge gymnasiet, men en karakterbom er ikke den rigtige sorteringsmekanisme. Der skal vejledning til.

Lars Teisner Nielsen anfægter i JP 15/6 GL's annonce i JP om at Danmark har brug for dygtige studenter, og at det ikke skal være karakterkrav, der skal holde eleverne væk.

GL's intention med annoncen har været at sætte fokus på vigtigheden af, at gymnasieuddannelserne skal være for de unge, der kan og vil knokle for en studentereksamen. Det er i højere grad elevernes motivation end deres karakterer fra folkeskolen, der er afgørende for, hvordan de klarer sig i gymnasiet, jf. Danmarks Evalueringsinstituts nyeste rapport.

Unge skal ikke bevidstløst vælge gymnasiet, men en karakterbom er ikke den rigtige sorteringsmekanisme. Der skal vejledning til.

GL mener bestemt ikke, at alle bevidstløst skal vælge en gymnasieuddannelse, men at der bør mere fokus på vejledning, så eleven bliver vejledt til at tage den uddannelse, der passer bedst til den pågældende. Det er ikke en karakterbom, der er den rigtige sorteringsmekanisme. Det er især elever fra gymnasiefremmede hjem, som vil blive ramt af et karakterkrav, mens bl.a. Evalueringsinstituttet rapport viser, at de umotiverede elever kommer med helt forskellige baggrunde. Flere af de gymnasiefremmede med lave karakterer fra folkeskolen vil gymnasiet så meget, at de faktisk får en god studentereksamen og bruger den til noget.

Når GL varetager uddannelsespolitiske interesser, skyldes det, at GL har et tobenet formål, nemlig at virke til gavn for uddannelser på det gymnasiale niveau og at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige og faglige interesser. GL er uafhængig af partipolitiske interesser.

Emner: Uddannelsespolitik
Interessent: