Skinger tone i uddannelsesdebatten

Debatindlæg
Annette Nordstrøm Hansen i Jyllands-Posten 17. januar 2018
Gymnasieuddannelserne bliver talt ned i uddannelsesdebatten. Det gavner hverken de unge eller samfundet.

Tonen i uddannelsesdebatten har i den seneste tid ramt et lavpunkt. Frem for at tale om, hvor vigtig uddannelse er for det enkelte menneske og for sammenhængskraften og økonomien i samfundet, bruges der stadigt flere kræfter på at fremhæve nogle uddannelser på bekostning af andre.

Det kommer bl.a. til udtryk i malplacerede bemærkninger om, at gymnasiet er det ureflekterede og lidt for lette uddannelsesvalg efter folkeskolen. Ikke alene ringeagter synspunktet de store udfordringer og krav, eleverne møder i gymnasiet. Det udviser også despekt for den indsats, eleverne skal præstere for at opnå huen og studentereksamensbeviset.

Den negative tone mod gymnasieuddannelserne må ophøre. For de unges og for samfundets skyld.

I stedet for at tale gymnasieuddannelserne ned har vi mere end nogensinde behov for at tale disse og alle øvrige ungdomsuddannelser op. Mange års ihærdige indsats for at reducere andelen af unge uden ungdomsuddannelse har ikke rykket alverden. Det er fortsat op mod 20 procent af en årgang, der ikke får en ungdomsuddannelse. Den gruppe risikerer at blive større, hvis den negative retorik mod gymnasieuddannelserne fortsætter.

Fremskrivninger af behovet for arbejdskraft viser, at der både er brug for flere unge med gymnasial baggrund og flere unge med erhvervsuddannelser. Frem mod 2030 vil der ifølge De Økonomiske Råd fx mangle 65.000 personer med en kort- eller mellemlang videregående uddannelse, som i langt de fleste tilfælde forudsætter en gymnasial uddannelse.

I uddannelsesdebatten får man let det forfejlede indtryk, at gymnasiet udelukkende retter sig mod universitetet, men de fleste af vores elever fortsætter i andre uddannelser til fx lærer, sygeplejerske, pædagog, finansbachelor eller offshore-teknolog.   

Desuden viser forskningen, at det er markant sværere at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, hvis man ikke har en ungdomsuddannelse. Derfor bør den negative tone mod gymnasieuddannelserne ophøre. Lad os i stedet finde sammen om at styrke alle ungdomsuddannelserne. For de unges og for samfundets skyld.

 

Emner:  
Interessent: