Karakterer med omtanke

Debatindlæg
Af Annette Nordstrøm Hansen, Jyllands-Posten 5. marts 2017
Karakterer skal understøtte en læringskultur frem for en performancekultur.

I JP 26. februar skriver lektor Jørgen Grimstrup, at jeg har startet en krig mod karakterer. Det er at tillægge mig et motiv, jeg ikke har. Mit ærinde er udelukkende at advare mod, at karakterer optager eleverne så meget, at de udelukkende fokuserer på dem frem for på den viden, de tilegner sig gennem læringsprocessen. Eller sagt lidt anderledes, de lærer for at bestå, ikke for at forstå.

Karakterer skal understøtte læringskulturen.

Flere undersøgelser viser desuden, at elever bliver stressede af at jagte gode karakterer. Senest dokumenterer en ny forskningsrapport, "Stress i Gymnasiet" fra Aarhus Universitet, at 55 procent af 2. g'erne på de to gymnasier, forskerne har undersøgt, ligger helt i toppen af stressskalaen. Jeg har intet imod karakterer. De skal blot bruges med omtanke og understøtte en læringskultur frem for en performancekultur.

Emner: Uddannelsespolitik
Interessent: