Virtuel nødundervisning forringer undervisningens kvalitet

GL undersøgelse; Undersøgelse
 
Den virtuelle nødundervisning under corona-nedlukningen i foråret 2020 gik ud over undervisningens kvalitet og gav generelt mindre deltagelse fra eleverne. Det vurderer et stort antal gymnasielærere i en undersøgelse, som Gymnasieskolernes Lærerforening har gennemført på baggrund af svar fra næsten 2.000 medlemmer.

Gymnasielærernes formand, Tomas Kepler, understreger, at undersøgelsen meget tydeligt viser, at virtuel undervisning er mindst lige så ressourcekrævende som normal undervisning, og at en intensiv omlægning til virtuel undervisning giver væsentlige udfordringer for både kvalitet og trivsel i undervisningen. 

​​Det er forkert og farligt at tro, at man kan levere lige så god og billigere undervisning ved bare at gøre den virtuel. Eleverne savner den fysiske kontakt til lærerne, og lærernes professionelle vurderinger er helt afgørende, hvis undervisningen overhovedet skal omlægges til et virtuelt format og stadig give mening i forhold til undervisningens kvalitet og formål,

fastslår Kepler. 


Undersøgelsens hovedresultater

  • Lærerne brugte mere tid på bl.a. forberedelse af undervisningen og feedback til eleverne.
  • Den virtuelle undervisning blev ikke oplevet som mindre ressourcekrævende end normal undervisning.
  • Et stort flertal af gymnasielærerne vurderer, at kvaliteten af arbejdet blev påvirket negativt.
  • Selve undervisningen og lærernes mundtlige feedback til eleverne led mest – skriftlighed og faglig vejledning led mindst.
  • Lærernes professionelle manøvrerum blev påvirket negativt.
  • Lærerne vurderer, at elevernes deltagelse generelt blev mindre, og den blev påvirket mest for elever, der normalt er tilbageholdende.
  • Lærerne vurderer, at omfanget og kvaliteten af dialogen i undervisningen blev påvirket negativt.
  • Et stort flertal vurderer, at elevernes motivation og samlede udbytte faldt.
  • De studieforberedende mål for uddannelserne var lettere at nå end de almendannende mål.
  • 62 % af lærerne vurderer, at det kun i lav grad er meningsfuldt at tilrettelægge 20 % af undervisningen som virtuel undervisning.


Gymnasieskolernes Lærerforening har gennemført undersøgelsen i august 2020 og spurgt til medlemmernes erfaringer fra perioden med virtuel nødundervisning under nedlukningen i foråret 2020.
​Næsten 2000 gymnasielærere fra alle de gymnasiale uddannelser deltog i undersøgelsen.

Download undersøgelsen her: Virtuel nødundervisning - Lærernes erfaringer.pdf

 Emner: Uddannelse; Uddannelsespolitik
Interessent: