Vi skal bevare dannelsen i uddannelsen

Debatindlæg
Formændene for Danske Underviserorganisationer i Politiken, debatsektionen
Økonomisk trimning synes i dag at være vigtigere end uddannelsernes indhold.

Det danske uddannelsessystem skal ud over at uddanne til et arbejdsliv have et stadigt fokus på helt basale alment dannende kompetencer. Kompetencer, som vi er dybt bekymrede for er ved at forsvinde ud af et uddannelsessystem, hvor økonomisk trimning synes at være vigtigere end uddannelsernes indhold og alment dannende aspekter.

Uddannelse er blevet et udvandet begreb i den offentlige debat. Hvor effektivt kan vi fylde børnene, eleverne og de studerende med konkret viden og færdigheder, og hvordan skal uddannelsessystemet indrettes, så elever og studerende lærer netop det, der p er behov for på arbejdsmarkedet netop nu og i den nærmeste fremtid. Det afgørende pejlemærke synes alene at være at understøtte et effektivt erhvervsliv set i et snævert perspektiv og sikre konkurrenceevnen, og der er et øget fokus på, at elever og studerende skal hurtigt igennem uddannelsessystemet.

Dermed er væsentlige elementer i dansk uddannelsestradition som demokrati og dannelse trådt markant i baggrunden. Danmark bør sadle om på det uddannelsespolitiske område.

Vi er internationalt kendt for at uddanne unge, der kan tænke selv, og som har evnen til at handle selvstændigt og samarbejde.

Vi er internationalt kendt for at uddanne unge, der kan tænke selv, og som har evnen til at handle selvstændigt og samarbejde.

Og vi er anerkendt for at dele et bredt fundament af demokratisk fællesskab med muligheder og plads til, at alle deltager og yder et bidrag. Den type kvaliteter er mere relevante end nogensinde i en foranderlig verden. Målet med uddannelsessystemet er ikke alene at sikre kompetent råstof til arbejdsmarkedet her og nu, men også borgere, der kan begå sig i et demokratisk samfund, på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet på den lange bane og magte deres egen nære tilværelse.

Fra daginstitution til videregående uddannelse skal vi have de allerhøjeste ambitioner om at udvikle kompetente børn og unge. Netop derfor er det vigtigt, at vi får en meget bred dialog om fremtidens uddannelsessystem. I den dialog skal vi bygge på de kvaliteter, vi har opbygget siden Grundtvig og Kold. Kundskaber, færdigheder og dannelse skal være hinandens forudsætninger. Vores tradition for at prioritere dannelse og demokrati har netop vist sig at føre til ikke bare et af verdens bedst fungerende demokratiske samfund, men også et af de mest velstående og konkurrencedygtige.

Der er blandt de politiske beslutningstagere en tendens til at tænke kortsigtet på arbejdsmarkedets behov her og nu, hvilket den aktuelle debat om dimensionering på de videregående uddannelser er et skræmmende eksempel på. Vi opfordrer politikere til at tænke elevers, lærlinges og studerendes uddannelse bredt - i et globalt perspektiv. Dannelsen skal blive i uddannelsen - det er Danmark og fremtidens borgere bedst tjent med.

Indlægget er skrevet af Formand Henning Pedersen, BUPL, Formand Anders Bondo Christensen, Danmarks Lærerforening, formand Ingrid Stage, Dansk Magisterforening, formand Uffe Rostrup, Frie Skolers Lærerforening, formand Annette Nordstrøm Hansen, Gymnasieskolernes Lærerforening, formand Christoffer Jørgensen, Handelsskolernes Lærerforening, og formand Hanne Pontoppidan, Uddannelsesforbundet.

Emner: Uddannelse; Uddannelsespolitik
Interessent: