Ungeudspil med gode viljer og risikable initiativer

Nyhed
 

​​​  

​​Gymnasier, der får unge videre i uddannelsessystemet, skal belønnes økonomisk. Det fremgår af regeringens udspil "Mod på livet – vejene til uddannelse og job", der blev præsenteret i dag. Forslaget er et led i ambitionen om at belønne gymnasier og erhvervsskoler for kvalitet og resultater.

I GL mener formanden, Annette Nordstrøm Hansen, ikke, at der er brug for nye incitamenter. Skolerne arbejder hårdt på at levere kvalitet og resultater hver eneste dag, understreger hun.  

Der er ikke behov for nye incitamenter til at fremme kvalitet. Det, der er behov for, er at få stoppet nedskæringerne på uddannelse og lavet et nyt taxametersystem. Det skal blandt andet tage hånd om udfordringerne på mindre skoler og skoler med mange socioøkonomiske udfordringer og frafaldstruede elever,

siger Annette Nordstrøm Hansen.

Hun er heller ikke begejstret for forslaget om at indføre et nyt henvisningstaxameter, der belønner gymnasier økonomisk for at flytte elever til erhvervsskolerne .

Jeg er bekymret for henvisningstaxameteret.  Det kan åbne for økonomiske spekulationer i at flytte elever, der har et ønske om at fortsætte i gymnasiet, men måske har brug for lidt ekstra hjælp for at komme videre. Det er langt vigtigere at imødekomme unges behov for viden om uddannelserne ved at styrke den individuelle vejledning ved overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelser. Det er her, eleverne skal have grundig besked om ungdomsuddannelserne og de krav og forventninger, uddannelserne møder dem med,

fastslår Annette Nordstrøm Hansen.

Derimod ser GL-formanden positivt på regeringens bestræbelser på at få erhvervsuddannelserne og de erhvervsgymnasiale uddannelser tættere på de unge i tyndt befolkede områder.

Det er positivt, at regeringen vil lancere et etableringstilskud til nye afdelinger med erhvervsgymnasier i tyndt befolkede områder. Og det er også positivt, at regeringen vil ligestille reglerne for udkantstilskud, så erhvervsskoler og gymnasier får de samme vilkår. Det er bare ærgerligt, at regeringen ikke vil gå hele vejen og sløjfe omprioriteringsbidraget på de gymnasiale uddannelser. Det er der brug for, hvis uddannelserne skal opretholde kvalitet og et bredt geografisk udbud,

fastslår Annette Nordstrøm Hansen.​
Emner: Uddannelse; Uddannelsespolitik
Interessent: Politiker; Uddannelsesudvalget