Undervisningsministeren svigter eux

Debatindlæg
Annette Nordstrøm Hansen i Altinget 8. december 2015
Ellen Trane Nørby (V) bliver nødt til at skifte holdning og lytte til bekymringen hos de lærere og elever, som til daglig beskæftiger sig med eux, lyder det fra Gymnasieskolernes Lærerforenings formand Annette Nordstrøm Hansen.

Undervisningsminister Ellen Trane Nørby vil ikke ændre i eux-uddannelsen, der giver eleverne både et svendebrev og et gymnasialt uddannelsesbevis, før der foreligger en evaluering af uddannelsen i 2016. Det fremgår af et svar til Mathias Tesfaye (S), der har spurgt til udbuddet og mulighederne for at opbygge mere fagligt homogene eux-hold.

Ministerens uvilje mod at justere i eux er problematisk. Ingeniørforeningen (IDA) og Gymnasieskolernes  Lærerforening (GL) har sammen lavet en undersøgelse blandt lærere, der underviser på den gymnasiale del i de tekniske eux-uddannelser.

 

Egen undersøgelse
Vores undersøgelse dokumenterer, at samlæsning af fag på tværs af eux-uddannelser er en stor udfordring, der truer kvaliteten i eux og går ud over eleverne. Lærerne giver udtryk for, at det er noget nær umuligt at tilrettelægge undervisning i fx matematik, der specifikt skal målrettes den enkelte eux-uddannelse, når man som lærer står over for en klasse, der består af elever fra meget forskellige eux-uddannelser.  Det gælder fx en klasse sammensat af elever, som læser til personvognsmekaniker, elektriker, murer, tømrer, dyrepasser og industriassistent.

Desuden peger 43 procent af eux-lærerne i undersøgelsen på, at elevernes faglige niveau er lavere end htx-elevernes, når det gælder de gymnasiale fag. Og 36 procent af eux-lærerne mener ikke, at eux-eleverne har kompetencer med fra erhvervsuddannelserne, der kan bygges videre på i de gymnasiale fag. Kritikken bakkes op af Erhvervsskolernes Elevorganisation.

Kvalitet over kvantitet
Undervisningsministeren har tidligere afvist både lærernes og elevernes kritik, og hun har ikke ønsket at bruge IDA's og GL's undersøgelse. I stedet skriver Altinget 1. december, at ministeren udbygger eux fra sommeren 2016, så yderligere 7 erhvervsuddannelser får eux. I alt vil 43 ud af 105 erhvervsuddannelser således blive udbudt med eux-forløb.

Det er naturligvis positivt, at flere får mulighed for at komme i eux-forløb, men kvantitet må ikke trumfe kvalitet. Ellen Trane Nørby bliver nødt til at skifte holdning og lytte til bekymringen hos de lærere og elever, som til daglig beskæftiger sig med eux. Det eneste rigtige er hurtigt at indkalde repræsentanter for lærere og elever til møde om uddannelsen.

Emner: Uddannelsespolitik; Eux
Interessent: