Til kaffe hos den nye undervisningsminister

Pressemeddelelse
 
Jeg oplevede en lyttende minister, der udtrykte et ønske om en tæt dialog med sektoren. Det ser vi frem til, siger Annette Nordstrøm Hansen efter mødet.

GL's formand var torsdag den 5. januar 2017 til kaffe hos den nye undervisningsminister, Merete Riisager.

Jeg oplevede en lyttende minister, der udtrykte et ønske om en tæt dialog med sektoren. Det ser vi frem til,

siger Annette Nordstrøm Hansen efter mødet.

Undervisningsminister Merete Riisager og GL-formand Annette Nordstrøm Hansen

Et af emnerne var de massive nedskæringer på skolerne, som går ud over kvaliteten og giver reformimplementeringen svære vilkår.

Jeg udtrykte min og sektorens store bekymring for konsekvenserne af de mange afskedigelser og den voldsomme arbejdsintensivering i dagligdagen,

fortsætter GL-formanden.

Vigtigheden af at implementere reformen i etaper og i et tempo, så lærerne kan følge med blev også understreget. GL-formanden gav udtryk for, at der kan blive behov for at justere i reformen, hvis den ikke virker efter hensigten; fx hvis eleverne ikke vælger sprog i det forventede omfang, eller hvis det nye grundforløb går ud over elevernes trivsel.

Jeg gjorde også opmærksom på, at der er behov for at styrke koordineringen af fordelingen af elever. Både for at sikre oprettelsen af studieretninger og hold, men også for at imødekomme regionale udfordringer blandt andet i forhold til kapacitet,

slutter Annette Nordstrøm Hansen.

Emner: Uddannelsespolitik
Interessent: