Tesfaye: Nødvendigt at se på timeafkortninger og lærernes kvalifikationer i eux

 
 
Kvaliteten og lærernes kvalifikationer skal selvfølgelig være i orden på eux, og der skal være timer nok til at nå de faglige mål, siger Mattias Tesfaye, Socialdemokratiets eux-ordfører i et interview med GL.

​​​​​Udtalelserne falder som reaktion på evalueringen af eux, der er foretaget for Undervisningsministeriet af Nationalt Center for Erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen Metropol og konsulentfirmaet Rambøll.

Nogen steder kan man diskutere, om fagene er blevet afkortet for voldsomt. Altså om der er for få timer til at nå målene, det gælder fx i matematik på B-niveau,

siger Tesfaye.

Desuden vil Tesfaye se nærmere på den kritik, GL og IDA (Ingeniørforeningen i Danmark) har rejst om lærerkvalifikationerne i eux, hvor en række lærere ikke får det lovpligtige gymnasiale pædagogikum, når de underviser på gymnasialt niveau i eux. 

Lærerkvalifikationerne indgik ikke i evalueringen, selvom GL pressede på for at få dem med. Tesfaye understreger, at der skal gøres mere for at sikre, at underviserne på gymnasialt niveau har de kvalifikationer, lovgiverne forventer af dem.

Umiddelbart mener jeg ikke, der er behov for ændringer i lovgivningen om lærernes kvalifikationer, men der er behov for at sikre, at regeringen fører et ordentligt tilsyn med lærerkvalifikationerne,

udtaler Tesfaye.

Han vil i forligskredsens kommende forhandlinger om eux spørge regeringen til tal, der kan belyse, hvor mange skoler der ikke lever op til lovens krav om lærerkvalifikationer.

Hør hele interviewet her:

Emner: Uddannelsespolitik
Interessent: