Svigt ikke de unge

Politik
 
GL er bekymret for regeringens ambitioner for de unge, der vælger at tage et ufaglært job efter folkeskolen.

​Regeringen har i dag præsenteret sit udspil til én ny Forberedende Grunduddannelse. Målgruppen er unge under 25 år, som ikke er i gang med en uddannelse eller er i job. Uddannelsen samler alle hidtidige forberedende tilbud, og ansvaret for indsatsen placeres entydigt i kommunerne.

Med udspillet opgiver regerin​gen målsætningen om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal fuldføre en ungdomsuddannelse. I stedet lyder målsætningen nu, at i 2030 skal 90 procent af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse. Desuden lægger regeringen op til, at de unge skal have større frihed til at vælge et ufaglært job efter folkeskolen.

VUC er velfungerende og løfter unge og voksne

I GL er formanden Annette Nordstrøm Hansen bekymret for regeringens ambitioner for de unge, der ikke følger uddannelsesvejen, men vælger at tage et ufaglært job efter folkeskolen.

Med regeringens udspil er jeg alvorligt bekymret for de unge, der vælger et ufaglært job efter folkeskolen. De er i risikogruppen i dag. Og det vil de også være fremover. Det er dem, arbejdsmarkedet skiller sig af med først, hvis de ikke opnår kompetencer gennem uddannelse,

​siger GL-formanden.

Hun understreger, at det er nødvendigt at indføre et tydeligt uddannelsesperspektiv for de unge i ufaglærte job.

Unge i ufaglærte job skal have udarbejdet en uddannelsesplan. Den skal de indfri indenfor en nærmere fastlagt periode. Uddannelsesplanen er det våben, vi skal indføre for at sikre, at de unge i ufaglærte job på længere sigt kan opnå en mere fast tilknytning til arbejdsmarkedet,

fastslår Annette Nordstrøm Hansen.

Kommunalisering truer lokale VUC-tilbud

Heller ikke forslaget om at give kommunerne det fulde ansvar for den Forberedende Grunduddannelse vækker begejstring hos GL's formand. Hun frygter, at lokale VUC-tilbud (HF, AVU til voksne mm.) risikerer at lukke, hvis store dele af aktiviteten flyttes til kommunalt regi. Det vil få den konsekvens, at flere unge – og i øvrigt også voksne – opgiver uddannelse på VUC, fordi transportafstanden bliver for stor.

De nye forberedende tilbud skal løfte en gruppe udsatte unge. Men VUC's voksenpædagogiske miljø er ifølge GL's formand stadig det rigtige tilbud for mange unge og voksne op til 25 år.

VUC er velfungerende og løfter unge og voksne. Der er ingen garanti for, at en ny Forberedende Grunduddannelse vil have samme løfteevne,

siger Annette Nordstrøm Hansen.

Hun foreslår, at der indføres en uddannelsesparathedsvurdering for voksne, som kan modvirke, at man fx maser 18 - 25-årige kursister ind i et ungdomsmiljø, hvis det viser sig, at de får langt større udbytte af at befinde sig i VUC's voksenpædagogiske miljø.

I det hele taget er fuld kommunalisering af de forberedende tilbud til unge en dårlig ide. Der er ingen grund til at give køb på gode og velafprøvede tilbud som almen voksenuddannelse på VUC. Når kommunerne får ansvaret, skal uddannelseskroner til unge vejes op mod investeringer i kommunal ældrepleje, infrastruktur og meget andet. Hidtil har kommunerne ikke vist, at uddannelsesindsatsen er et højt prioriteret område. Jeg frygter, at uddannelse til unge i kommunalt regi taber til andre velfærdsområder,

siger Annette Nordstrøm Hansen.

Læs regeringens udspil 170510-Tro-paa-dig-selv-pm-fil.pdf​.

Emner: VUC; HF
Interessent: