Styrket feedback kræver ressourcer

Pressemeddelelse
 
Feedback supplerer bedømmelse og karakterer, men tager tid.

Der findes ikke én særlig metode eller ét vidunderredskab, der hurtigt kan trylle en styrket feedbackkultur frem i gymnasiet. Det viser en ny undersøgelse "Gymnasiernes arbejde med formativ feedback" fra EVA. Undersøgelsen bygger på interviews på seks skoler, der har arbejdet med feedback og evaluering af elevernes læring.

De fælles erfaringer, skolerne har gjort sig, er, at styrket feedback handler om at skabe en kultur, hvor lærere, elever og ledelser samarbejder om at sætte fokus på at give og modtage feedback. Den formative feedback skal gøres til en integreret del af undervisningen og skolehverdagen, fremgår det af undersøgelsen.

Skolerne skal arbejde med at udvikle feedbacksprog, som supplerer bedømmelse og karakterer.

GL's formand, Annette Nordstrøm Hansen, er enig i målet om at styrke den formative feedback. Hun ser det som en vigtig udfordring, at skolerne arbejder på at udvikle et fælles lærings- og feedbacksprog, som supplerer bedømmelse og karakterer.

At styrke den formative feedback er et godt tiltag. Det handler i høj grad om at sætte fokus på arbejds- og læringsprocessen og sikre sig, at feedbacken bliver omsat, så elevernes arbejde forbedres,

siger GL's formand og understreger, at styrket løbende feedback er ressourcekrævende, fordi lærerne bruger mere tid på at gennemgå den enkelte elevs præstationer for at hjælpe ham eller hende med at forbedre sig.

Det står i skærende kontrast til, at gymnasierne sparer og fyrer lærere. I dette skoleår betyder nedskæringerne, at der er 1000 færre gymnasielærere end i 2015 til samme antal elever. Den udvikling fortsætter med nedskæringerne i 2017. Hvis feedbackkulturen skal lykkes, skal nedskæringerne på gymnasieuddannelserne stoppe,

fastslår Annette Nordstrøm Hansen.

Hun hæfter sig ved, at undersøgelsen præciserer, at lærerne har brug for tid til at træne den formative feedback og erfare, hvordan de meningsfuldt kan arbejde med feedback på nye måder og som en del af undervisningen.

Jeg vil appellere til, at man på skolerne bruger tid og ressourcer på at omsætte den nye gymnasiereforms krav om styrket formativ feedback. Det gælder om at tilpasse indsatsen, så alt i reformen ikke implementeres på én og samme tid. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre, og slet ikke i en nedskæringstid,

understreger GL-formanden.

Læs EVA's rapport.

Emner: Uddannelsespolitik
Interessent: