Forskel på røde og blå studenterhuer i fremtiden

Debatindlæg
Annette Nordstrøm Hansen, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening, i Weekendavisen 23. januar 2015
GL håber, at forligskredsen bliver enige om, at HHX, HTX og STX også i fremtiden skal være ligeværdige uddannelser.

Med gymnasiereformen fra 2005 blev de treårige gymnasieuddannelser ligestillet.

HHX, HTX og STX skulle give lige adgang til de videregående uddannelser, fagene skulle kunne tages på tværs af uddannelserne, og eleverne skulle alene vælge ud fra, hvilken profil de ønskede på deres studentereksamen. For eleverne er det i dag et reelt valg mellem lige uddannelser, de foretager.

Sådan bliver det ikke i fremtiden.

Selv om de tre treårige gymnasieuddannelser i dag er ligestillede, kan dette meget vel ændre sig, hvis regeringens udspil "Gymnasier til fremtiden" føres ud i livet med udspillets studieretninger. 

Ambitionerne om ligestillede uddannelser er med regeringens oplæg »Gymnasier til fremtiden - parat til at læse videre« et farvel til ligestilling af HHX, HTX og STX. Den eneste studieretning, der ikke hedder AAB på STX, er matematik A, fysik B og kemi B. Resten skal have to fag på A-niveau og et fag på B-niveau på STX. Heraf er 7 ud af 12 studieretninger med matematik A - som om matematik A er svaret på alt for alle på STX. På HHX kan der fortsat oprettes studieretninger med ABB og ABC, og ingen af studieretningerne kræver matematik på A-niveau.

Tilsvarende kan der på HTX oprettes AAC-og ABB-studieretninger.

Der er ingen grund til at fjerne disse muligheder på STX. Og i praksis vil de nye krav betyde et ekstra A-niveaufag for mange elever, hvis de er motiverede for at lære et nyt sprog i gymnasiet. Spansk eller kinesisk som begyndersprog vil kun være en mulighed, hvis eleverne opgraderer med et ekstra A-niveaufag. Men kan de få tid til det? Med over 180 flere skemalagte timer i 1. g, og 150 ekstra skemalagte timer i 2. g, kan det så overhovedet lade sig gøre at få det femte A-niveaufag? Eller skal serviceeftersynet munde ud i et farvel til andre sprog end engelsk, tysk og fransk i gymnasiet? Tilsvarende vil innovative kombinationer mellem samfundsfaglige og naturvidenskabelige fag ikke længere være en mulighed på STX, medmindre eleverne tager et ekstra A-niveaufag.

Med kravene til STX-studieretninger har man kun et mindre antal universitetsuddannelser som mål, mens hovedparten af studenterne tager en kort, en mellemlang eller en lang universitetsuddannelse, som ikke kræver for eksempel matematik på A-niveau. Mit nytårsønske er derfor, at man i forligskredsen bliver enige om, at HHX, HTX og STX også i fremtiden skal være ligeværdige uddannelser med så stor diversitet i studieretningsudbuddet, at de elever, der kan og vil tage en gymnasieuddannelse, har ligeværdige uddannelser at vælge mellem.

Emner: Uddannelsespolitik
Interessent: