Socialdemokratiet svigter gymnasieuddannelserne i 2025-udspil

Pressemeddelelse
 

​Socialdemokratiets 2025-plan er dyster læsning for gymnasieuddannelserne. Partiet sætter ikke penge af til at rulle regeringens varslede nedskæringer i kommende finanslove tilbage på gymnasieområdet. Derimod aflyser partiet de planlagte besparelser på 1 mia. kr. på erhvervsuddannelserne og tilfører 150 mio. kr. til erhvervsskolerne. Det sidste er positivt.

Det er en katastrofe, at Socialdemokratiet efterlader gymnasieuddannelserne på perronen med nedskæringer på 1,6 mia. kr. i perioden 2016 – 2020. Det harmonerer overhovedet ikke med partiets kritiske toner til regeringens varslede nedskæringsdagsorden på uddannelsesområdet,

siger Annette Nordstrøm Hansen, fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening.

S-foto.jpg 

GL-formanden peger på, at Socialdemokratiets 2025-udspil spænder ben for partiets ambitioner om at ville løfte kvaliteten og fagligheden i den gymnasiereform, som Socialdemokratiet var med til at indgå forlig om kort før sommerferien. 

Fortsatte nedskæringer vil ikke kunne imødekomme gymnasieforligets politiske ambitioner om at styrke evalueringen og give mere og bedre feedback til eleverne. Vi har allerede set, at nedskæringerne i finansloven for 2016 har resulteret i 1000 færre gymnasielærere, som skal undervise stort set samme antal elever som i 2015. Tættere lærerkontakt og bedre feedback opnår man ikke ved at skære lærere væk. Jeg tør slet ikke tænke på, hvor vi ender, når Socialdemokratiet vælger at bakke op om regeringens massive nedskæringer i sektoren,

understreger GL-formanden.


Annette Nordstrøm Hansen hæfter sig ved, at den socialdemokratiske kurs på gymnasieområdet ikke flugter med partiets visioner for et dygtigere og rigere Danmark i 2025-udspillet.

Jeg håber, at kongressen får Socialdemokratiet på bedre tanker, og at partiet vil bruge lidt af det økonomiske råderum, som i udspillet udgør 39,5 mia. kr. i 2025, på at fjerne varslede nedskæringer i gymnasieuddannelserne. Det skylder Socialdemokratiet de unge og den kommende gymnasiereform,

slutter GL-formanden.

 

Yderligere oplysninger:

Annette Nordstrøm Hansen
formand for Gymnasieskolernes Lærerforening
mobil: 26247104

Emner: Uddannelsespolitik
Interessent: