Slagt ikke HF!

Pressemeddelelse
 
HF kan noget særligt. HF formår blandt andet at hjælpe kursister fra uddannelsesfremmede hjem til at få en studieforberedende uddannelse. HF fremmer social mobilitet og styrker de unges selvværd og muligheder for at klare sig i livet.

​Det er uforståeligt, hvis HF skal slagtes, som regeringen lægger op til​. Indfører regeringen et karakterkrav på 4, vil 22% af hf-kursisterne blive udelukket. Samtidig lægger regeringen op til, at HF ikke skal give adgang til universitetet. Det er et rent blodbad for HF,

siger formand for Gymnasieskolernes Lærerforening Annette Nordstrøm Hansen. Hun undrer sig samtidig over, at man har indført EUX Merkantil, hvor eleverne efter to år kan stige af og få et gymnasialt eksamensbevis, hvor de kan søge ind på alle videregående uddannelser. Og adgangskravet til EUX er karakteren 2.

HF skal ikke stille kursisterne ringere end EUX,

påpeger GL-formanden.

HF skal ikke stille kursisterne ringere end EUX, siger GL-formanden.

GL anerkender, at HF skal styrkes. HF har en sammensat kursistgruppe, og uddannelsen skal fortsat udvikles, så alle bliver så dygtige, som de kan. HF løfter en vigtig samfundsmæssig rolle, da uddannelsen i dag giver adgang til videregående uddannelse, for en gruppe, der ellers ikke ville have taget en ungdomsuddannelse. Den særlige rolle betyder, at kursistgruppen er sammensat, og at en stor del af kursisterne har afbrudte uddannelser bag sig.

 

Gymnasieskolernes Lærerforening mener, at hf skal åbne muligheder for mennesker:

  1. HF er en gymnasieuddannelse med en særlig funktion i uddannelsessystemet fordi unge og voksne, der ellers ikke ville få adgang til en videregående uddannelse, får muligheden gennem det særlige læringsmiljø på hf. Dermed styrkes den sociale mobilitet.
  2. HF-eksamen skal fortsat give generel studiekompetence. Kursisternes valg af fag og niveauer afgør, hvilke konkrete videregående uddannelser kursisterne har direkte adgang til.
  3. På hf skal der være mulighed for toninger og fagpakker målrettet relevante uddannelsesområder.
  4. HF's anvendelsesorienterede tilgang skal styrkes. Der skal være gode rammer for differentieret undervisning og formativ feedback i læreplanerne.

Yderligere information hos GL's formand Annette Nordstrøm Hansen, tlf. 26 24 71 04.

Emner: Uddannelsespolitik; HF; Gymnasiereformudspil 2016
Interessent: