Skredet i karakterer er en pseudohistorie

Pressemeddelelse
 
Professor Peter Allerup og TV2 havde i pinsen en historie om, at der er sket et skred i de skriftlige årskarakterer, fordi de skriftlige årskarakterer er højere end eksamenskaraktererne. Ifølge professoren er forskellen de sidste fem år steget fra ca. 0,6 til 0,7.

Professor Peter Allerup og TV2 havde i pinsen en historie om, at der er sket et skred i de skriftlige årskarakterer, fordi de skriftlige årskarakterer er højere end eksamenskaraktererne. Ifølge professoren er forskellen de sidste fem år steget fra ca. 0,6 til 0,7.

En forskel på 0,6 i 2010 svarede til, at i en klasse med 25 elever fik de 20 elever samme karakter til eksamen som i årskarakter, mens 5 elever faldt en karakter, så disse fem elever fx til eksamen fik et 4-tal i stedet for det 7-tal, de fik i årskarakter.

En stigning fra 0,6 i 2010 til 0,7 i 2015, som er den ændring professoren og TV2 bygger sin historie på, svarer til, at hvor der i 2010 var fem elever i en klasse på 25, der til eksamen gik en karakter ned i forhold til årskarakteren, så var det i 2015 seks elever.

I 2015 fik 6 elever en karakter mindre ved eksamen end i årskarakter.
I 2010 var det 5 elever.

Hvis ikke man havde 7-skalaen med de store spring i normalområdet (4 – 7 – 10), men 13-skalaen med en forskel på én mellem karaktererne i normalområdet, ville den observerede forskel svare til, at hvis gennemsnittet i skriftlige eksamenskarakterer i 2010 var 8,0, så var gennemsnittet i årskarakter 8,20 stigende til 8,24 i 2015. Det ville der nok ikke være nogen, der havde bygget en historie på.

Den observerede ændring er så lille, at den kun lige ligger på det målbare.

Selvfølgelig ser vi gerne, at der er god overensstemmelse mellem årskarakterer og eksamenskarakterer, og det er der også langt hen ad vejen. I de mundtlige eksaminer er forskellen endnu mindre. GL ser gerne, at eksamen udvikles, så eksamen i højere grad kommer til at afspejle den daglige undervisning. Det vil medføre, at der bliver endnu større overensstemmelse mellem årskarakterer og prøvekarakterer,

mener GL's formand Annette Nordstrøm Hansen.

Eleverne har generelt meget stort fokus på karakterer, og vi ser mange elever, som virkelig leverer en stor indsats i forhold til hjemmeopgaverne. Det afspejler sig i årskaraktererne, men tidspresset under skriftlig eksamen og den kunstige eksamenssituation presser mange elever,

slutter GL-formanden.

Emner: Uddannelsespolitik
Interessent: