Reform uden penge

Debatindlæg
Annette Nordstrøm Hansen i Berlingske 18. august 2016
400 mio. kr. er en dråbe i havet, når der samtidig bebudes meget større nedskæringer i 2017-2019. Allerede i 2017 beskæres sektoren med 400 mio. kr., og i 2019 vil nedskæringer komme op over 1 mia. kr.

​De seneste uger har landets minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby og Venstres uddannelsespolitiske ordfører Anni Mathiessen optrådt i flere af landets lokalaviser med et indlæg om regeringens meritter på området for ungdomsuddannelser. De to politikere bryster sig af den aftale om en reform af gymnasieuddannelserne, som blev forhandlet på plads inden sommeren.

Forligskredsen aftalte et fleksibelt system for optaget til gymnasiet. De to politikere fremlægger optaget som om det snævert afhænger af et karaktergennemsnit på 5. Men heldigvis er optagelsesmulighederne bredere end det - til gavn for både mønsterbryderen, hende der modnes lidt sent og ham der havde en uheldig dag til eksamen, fordi reformen åbner op for andre adgange til en gymnasial uddannelse, herunder en helhedsvurdering af den enkelte elev. Så optagelsessystemer er altså noget mere nuanceret, end det bliver fremlagt af ministeren og ordføreren.

400 mio. kr. er en dråbe i havet, når der samtidig bebudes meget større nedskæringer i 2017-2019. Allerede i 2017 beskæres sektoren med 400 mio. kr., og i 2019 vil nedskæringer komme op over 1 mia. kr.

Jeg er tilfreds med, at politikerne endelig fik lavet en aftale, så sektoren kan få ro til at koncentrere sig om at uddanne gode studenter, men jeg deler bestemt ikke regeringens stolthed over den måde, reformen sættes i søen.

De to Venstre-politikere mener, at reformen sendes godt fra start ved at der gives 400 mio. kr. til efteruddannelse af lærere og ledere i løbet af de kommende år. Men når regeringen samtidig har planer om at udsætte gymnasieuddannelserne for markante nedskæringer netop som reformen skal implementeres, så er det ikke sobert at fremlægge det som om, der bliver tilført ressourcer.

400 mio. kr. er en dråbe i havet, når der samtidig bebudes meget større nedskæringer i 2017-2019. Allerede i 2017 beskæres sektoren med 400 mio. kr., og i 2019 vil nedskæringer komme op over 1 mia. kr.

Nedskæringerne er ikke blot urimelige og skævvridende på tværs af skoler, men vil medføre ringere kvalitet i undervisningen og bringe en række tiltag og initiativer i fare, som er søsat for at fastholde svage elever og dyrke talenterne. Det er ikke noget at være stolt af. Og slet ikke i et samfund, der skal leve af veluddannede borgere.

Emner: Uddannelsespolitik; Gymnasiereform 2016
Interessent: