Praktikpladser er vejen til flere svendebreve

Debatindlæg
Annette Nordstrøm Hansen i flere lokalaviser, juli 2016
Jeg er bekymret for, at vi vil se flere unge, som ikke får en ungdomsuddannelse, fordi der ikke er et reelt uddannelsesvalg til dem.

Formand for Dansk Byggeri Sydjylland, Michael Mathiesen, skrev i Lokalavisen Budstikken Vejle 10. juli, at der uddannes for få med svendebrev, og at det skal de kommende forhandlinger om en gymnasiereform løse ved at få flere unge til at vælge erhvervsskolen frem for gymnasiet.

For det første blev gymnasiereformforhandlingerne afsluttet i begyndelsen af juni, og for det andet kan gymnasierne ikke løse erhvervsuddannelsernes manglende praktikpladser. Når Dansk Byggeri efterlyser flere unge til at få et svendebrev, hedder vejen mod målet flere praktikpladser. Når medierne begynder at flyde over med historier om unge, der har fantastisk gode praktikpladser, og at de kan vælge mellem praktikpladser, så vil flere vælge erhvervsuddannelserne.

 

Med gymnasiereformen er der lagt op til, at der skal færre i gymnasieuddannelserne. Spørgsmålet er, hvad der sker med disse unge, som ikke får en gymnasieuddannelse. Jeg er bekymret for, at vi vil se flere unge, som ikke får en ungdomsuddannelse, fordi der ikke er et reelt uddannelsesvalg til dem. I dag er det 16% af en årgang, der ikke får en ungdomsuddannelse. Dette tal frygter også eksperter vil stige.

Intentionen om, at de unge i stedet skal have en erhvervsuddannelse, klinger hult, så længe det kniber med at skaffe praktikpladser. Der er mange, som kan have glæde af en erhvervsuddannelse, og erhvervsuddannelserne skal være et attraktivt tilvalg, men det kræver bl.a., at erhvervslivet skaber de nødvendige praktikpladser. Dansk Byggeri bør opfordre sine medlemmer til at sikre de nødvendige praktikpladser til de unge. Det vil være rettidig omhu i stedet for vanekritik af gymnasieuddannelserne.​

Emner: Uddannelsespolitik
Interessent: