Pas på overreaktioner i kampen mod snyd

Pressemeddelelse
 
Undervisningsminister Merete Riisager konkluderer, at snyd ved skriftlige prøver er udbredt i gymnasiet.

​Det sker på baggrund af en undersøgelse, som analyseinstituttet Epinion har foretaget for Undervisningsministeriet ved at spørge til censorers, prøvevagters og eksamensvagters vurderinger af elevers eksamenssnyd. Samlet vurderer de tre grupper, at mellem 2,9 og 5,4 procent af eleverne snyder, og at ca. halvdelen snyder ubevidst. Tallet er væsentligt højere end niveauet på under 1 promille, som Undervisningsministeriet selv er kommet frem til i tidligere undersøgelser.

Tiltag til at bekæmpe snyd må ikke ødelægge gode eksamensformer.

Formanden for Gymnasieskolernes Lærerforening, Annette Nordstrøm Hansen, finder, at resultatet er overraskende højt.

Epinions undersøgelse hviler på et spinkelt grundlag, og resultatet ligger betydeligt over tidligere undersøgelsesresultater. Det overrasker mig. Når det er sagt, er det selvfølgelig vigtigt, at vi kigger nærmere på undersøgelsen. Snyd skal bekæmpes, og eleverne skal vide, at det får alvorlige konsekvenser, hvis de bliver taget i at snyde",

 siger GL's formand.  

Hun er bekymret for udsigten til, at undervisningsministeren i jagten på snyd risikerer at ødelægge gode eksamensformer, som fungerer upåklageligt for den altdominerende og store gruppe af elever, der ikke snyder.

Vi skal sikre, at de tiltag, der sættes i værk for at bekæmpe snyd, ikke gør mere skade end gavn. Vi har allerede i dag flere muligheder for at modvirke snyd, fx plagiatkontrol af opgaver, der afleveres elektronisk ved skriftlig eksamen og ved større skriftlige projektopgaver",

understreger Annette Nordstrøm Hansen.

GL-formanden peger desuden på, at det er teknisk muligt at anvende et program, der med hyppige intervaller kan tage skærmbilleder af de studerendes computere under eksamen. Ved mistanke om snyd kan man hente dokumentation for, om eleven har snydt ved at foretage tovejskommunikation.

Det er et tiltag, som fx Syddansk Universitet benytter sig af, og det kan tages i brug, uden at man skal rode i elevens private områder på computeren. Enhver krænkelse af elevens privatsfære skal vi holde os langt væk fra",

understreger Annette Nordstrøm Hansen

og slår samtidig til lyd for, at jagten på tekniske løsninger ikke må stå i vejen for, at prøveformerne til stadighed udvikles og fornys, så de giver et retvisende billede af de kompetencer, eleverne opnår i gymnasieuddannelserne.

Emner:  
Interessent: