Ny rapport: Alle elever skal vejledes og udfordres

 
 
Alle elever på grundskolens ældste klassetrin skal vejledes og udfordres i deres valg af ungdomsuddannelse.

​Alle elever på grundskolens ældste klassetrin skal vejledes og udfordres i deres valg af ungdomsuddannelse. Det er ikke tilstrækkeligt, at ressourcerne koncentreres om de anslåede 20 procent af eleverne i 8. klasse, der ikke opnår karakteren 4 i gennemsnit.

Det er en af konklusionerne i en ny rapport, der offentliggøres i dag. Rapporten kommer fra en arbejdsgruppe,  som har set på, hvordan det er muligt at styrke undervisningen i udskolingen. Sigtet er, at eleverne skal blive bedre klædt på fagligt, socialt og personligt til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse.  Arbejdsgruppen blev nedsat af minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby,  og GL har deltaget i Undervisningsministeriets arbejde sammen med 34  andre repræsentanter.

Alle elever skal træffe deres valg af ungdomsuddannelse på et oplyst grundlag. Det forudsætter, at de bl.a. gennem en styrket vejledningsindsats har dannet sig et bredt og dækkende overblik over de muligheder og udfordringer, der ligger i de enkelte uddannelser, siger GL's formand.

GL's formand Annette Nordstrøm Hansen udtrykker tilfredshed med, at arbejdsgruppen så tydeligt peger på den udfordring, der ligger i, at de erklærede uddannelsesparate i grundskolen stort set ikke modtager vejledning i dag.  

Alle elever skal træffe deres valg af ungdomsuddannelse på et oplyst grundlag. Det forudsætter, at de bl.a. gennem en styrket vejledningsindsats har dannet sig et bredt og dækkende overblik over de muligheder og udfordringer, der ligger i de enkelte uddannelser. Det er langt vigtigere end forestillingen om, at et bestemt karakterniveau som adgangskrav til de forskellige ungdomsuddannelser kan hjælpe eleverne med at afklare deres uddannelsesvalg. I stedet for at fastsætte simple karakterkrav skal hver enkelt elev have tydelig besked om, hvad vi forventer og kræver, bl.a. i gymnasierne. Det gælder fagligt, personligt og socialt,

understreger GL's formand.

Rapporten indeholder syv pejlemærker med input til skoler, ungdomsuddannelser, forvaltninger og Undervisningsministeriet.

 

Arbejdsgruppens syv pejlemærker:

  • Skolens opgave i forhold til at udvikle elevernes sociale og personlige kompetencer skal tydeliggøres og styrkes.
  • Høje forventninger til alle elevers læringsudbytte og øget undervisningsdifferentiering.
  • Øget variation og anvendelsesorientering i udskolingens undervisning.
  • Alle elever, også de uddannelsesparate, skal udfordres og vejledes i deres valg af ungdomsuddannelse og karrierevalg.
  • Undervisernes kompetencer i forhold til undervisning af elever i udskolingen skal styrkes, og folkeskole og ungdomsuddannelser skal have bedre kendskab til hinanden.
  • Styrket pædagogisk ledelse og organisering af udskolingen.
  • Øget elev- og forældreinddragelse i udskolingen.
Emner: Uddannelsespolitik
Interessent: