Ny eksamen i Studieretningsprojektet og Studieområdet

Info; Inspirationsmateriale
 

Eksamen i Studieretningsprojektet (SRP) og Studieområdet (SOP) blev som bekendt ændret i den seneste reform. Samtidig er Almen Studieforberedelse (AT) på stx og SRP på hhx og htx afskaffet.

Den nye eksamen indeholder en skriftlig dimension og en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i det skriftlige arbejde. Den nye prøveform ligner det, man kender fra universiteternes større opgaver med mundtligt forsvar.

Kravene til bl.a. omfang, fordybelse og selvstændighed gør både prøvens skriftlige og mundtlige dimension til en kulmination på elevernes forberedelse til videregående uddannelse. Prøven er samtidig en afslutning på de flerfaglige forløb, der løbende indgår i gymnasieuddannelsen som forberedelse til selve SRP/SOP.

Prøveformen er bl.a. ændret for at mindske risikoen for uretmæssig hjælp og social slagside i forhold til elevernes præstation.

 

Den nye prøveform indebærer en række ændringer, og GL vil i den forbindelse opfordre til at rette opmærksomheden mod konsekvenserne for aflønning, planlægning og de indholdsmæssige krav samt udfordringerne i forhold til at bevare en national standard.

Som baggrund for det kommende planlægningsarbejde med SRP og SOP har GL udarbejdet et notat med GL's politik, opmærksomhedspunkter for TR og lærerne samt en række spørgsmål og svar om SRP og SOP. 

Notatet kan ses her:

Spørgsmål og svar om SRP og SOP.pdf
​​

Emner: Uddannelse; Uddannelsespolitik
Interessent: