Mor skal ikke vælge huen

 
Annette Nordstrøm Hansen i Information, 8. juli 2015
Det kan have en social slagside at ville have de unge til at vælge uddannelse tidligt, da det således kan være den sociale arv, der gør sig gældende i de unges valg

​Det er tilsyneladende et samfundsøkonomisk og personligt spild, når studenter ikke bruger deres hue til at læse videre.

Det fremturer diverse kloge hoveder og politikere, blandt andre Alex Ahrendtsen (DF), med for tiden - med henvisning til en undersøgelse lavet af Djøf.

Nu kan det jo altid diskuteres, hvordan værdien af uddannelse og dannelse gøres op - både for samfundet og for den enkelte.

Men lad os et øjeblik dvæle ved tanken om, at værdi udelukkende skal ses på den økonomiske bundlinje.

Vismandsrapporten fra sidste forår viser, at studenter har en langt højere beskæftigelse og livsindkomst end personer uden en ungdomsuddannelse. Herudover viser rapporten, at personer, der kun har en studentereksamen, opnår højere løn end tilsvarende unge med en erhvervsuddannelse 10 år efter endt uddannelse.

Således er der altså en økonomisk gevinst for den enkelte student - også selv om man ikke bruger huen til at læse videre.

Det kan have en social slagside at ville have de unge til at vælge uddannelse tidligt, da det således kan være den sociale arv, der gør sig gældende i de unges valg.

En analyse fra Arbejdernes Erhvervsråd viser, at der i 2020 kommer til at mangle i nærheden af 140.000 personer med en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse; heraf knap 110.000 personer med en videregående uddannelse. Derfor bør der generelt være mere fokus på, at så mange som muligt får en ungdomsuddannelse, frem for at målrette de unges valg.

I regeringsgrundlaget lægges der op til, at de unge skal vælge ungdomsuddannelse tidligere, og at de skal vælge rigtigt første gang, blandt andet fordi en del af studenterne senere tager en erhvervsuddannelse.

Vi ved fra en undersøgelse lavet af Epinion, at det især er forældre og venner, der påvirker unges valg af uddannelse, særligt når de beslutter sig tidligt i livet. Derfor kan det have en social slagside at ville have de unge til at vælge uddannelse tidligt, da det således kan være den sociale arv, der gør sig gældende i de unges valg eller fravalg af ungdomsuddannelse.

Emner: Uddannelsespolitik
Interessent: