Forebyggelse og bekæmpelse af mobning er en fælles sag

 
 
Men der er vigtige forudsætninger for at indsatsen kan lykkes

​Underviserorganisationerne har sammen sendt et brev til undervisningsminister Ellen Trane Nørby, hvor de takker for gode og konstruktive møder om antimobning.

GL såvel som de øvrige underviserorganisationer glæder sig over ministerens initiativ om en national aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning, da det er vigtigt at få fokus på mobning, og organisationerne anerkender i høj grad vigtigheden af en målrettet indsats for at forebygge og bekæmpe mobning på uddannelsesinstitutioner. Organisationerne er enige med ministeren i, at forebyggelse og bekæmpelse af mobning er en fælles sag – og et fælles ansvar.

 

Når organisationerne har valgt at skrive til ministeren skyldes det, at det er underviserne, der spiller hovedrollen i praksis, fordi de har den daglige kontakt med eleverne. Det er derfor lærerne, som i praksis kommer til at stå med implementeringen af disse initiativer, ligesom underviserne spiller hovedrollen i ministeriets mange andre initiativer, der skal understøtte kvalitet og trivsel i uddannelsesinstitutionerne. For tiden er der en hel række af sådanne initiativer, fx inden for ligestilling, antiradikalisering og sundhed. Initiativer, som GL og de øvrige organisationer bakker op om, men også initiativer stiller øgede krav til lærerne, som også skal arbejde med reformimplementering og store effektiviseringskrav.

Derfor har underviserorganisationerne i DUS sendt tre opfordringer til ministeren, som er vigtige forudsætninger for, at lærerne kan lykkes med opgaven:

1. I højere grad at koordinere og samtænke de mange forskellige initiativer.

2. At sikre den nødvendige tid og de nødvendige ressourcer til skoler og i dag- og uddannelsesinstitutioner, når initiativerne skal implementeres i praksis. Hvis der ikke tilføres nye ressourcer, vil det være hensigtsmæssigt med fx fælles opfordringer til, hvad der ikke længere skal prioriteres.

3. At sikre, at undervisere og ledere på skoler og i dag- og uddannelsesinstitutioner har de nødvendige kompetencer til at spille nøglerollen i den praktiske implementering.

 

GL's formand har tidligere - sammen med DGS's kommende formand Martin Thing og rektor på Gefion Gymnasium, Birgitte Vedersø - skrevet om etisk kodeks i forbindelse med sexmobning.

Emner: Uddannelsespolitik
Interessent:  

​Se brevet underviserorganisationerne har sendt til undervisningsminister Ellen Trane Nørby: Brev om mobning til Ellen Trane Nørby.pdf