Ministeriets udviklingsprogram

Debatindlæg; Notat
 
GL finder generelt Undervisningsministeriets udviklingsprogram uambitiøst, fordi det hovedsageligt er gentagelser af igangværende udviklingsprojekter.

UPDATE 20. juni 2012: GL har sammen med lederforeningerne via Dialogforum skrevet til undervisningsminister Christine Antorini og opfordret til, at fase 2 bliver et reelt skolebaseret udviklingsprogram, som kan forbedre og styrke elevernes læring i overensstemmelse med reformens intentioner.

Se brevet   her.

---

Børne- og Undervisningsministeriet har indbudt skolerne til at deltage i
rammeforsøg og udviklingsprojekter med ansøgningsfrist 15. juni 2012.

Se oplægget her

Uambitiøst program

GL finder generelt programmet uambitiøst, fordi det hovedsageligt er gentagelser af igangværende udviklingsprojekter. GL har for allerede to år siden anbefalet ministeriet et forsøgs- og udviklingsprogram og har i november sidste år sammen med lederforeningerne via Dialogforum foreslået ministeriet et program, som er skolebaseret:

Et skolebaseret forsøgs- og udviklingsprogram der bygger på den grundtanke, at det er på den enkelte skole, at ideer, tanker og initiativer til forsøg og udvikling skal opstå. Den enkelte skoles engagement og initiativ skal være udgangspunktet for at sætte projekter i værk, inden for en forsøgsramme med tydeligt formulerede målsætninger, fx om hvordan man styrker fagligheden og det faglige samspil i studieretningerne.

Det er GL's opfattelse, at et forsøgs- og udviklingsprojekt kun giver mening, hvis der er medejerskab i lærerkollegiet, hvilket kan være problematisk at skabe med den meget korte tidsfrist og den forestående eksamensperiode.

Ministeriet har kaldt deres program for fase 1, og GL håber således, at fase 2 vil være mere ambitiøst med et egentligt skolebaseret forsøgs- og udviklingsprogram, som GL gerne går i dialog om at formulere mål og rammer for.

I fase 1 mangler der tydelige og velbegrundede faglige og pædagogiske mål.
I stedet har vi fået en blanding af allerede i gangværende og udmærkede projekter, såsom fokus på klasserumskultur og klare profiler i studieretningerne. Dette kombineres med nye, administrativt bøvlede rammeforsøg, hvor lokalt råderum og klare mål fx erstattes af nye procentpuljer.

Nye procentpuljer giver administrativt bøvl

I dag er der intet - udover tidsmangel - som forhindrer, at fagene kan samarbejde. Planlægningen af undervisningen er i forvejen meget kompleks. At indføre nye timepuljer (jf. AT-pulje, 7%-pulje mv.) vil dels kunne forøge administrationen og dels risikere at modvirke det flerfaglige samarbejde. GL arbejder for at reducere kompleksiteten i skolernes tilrettelæggelse af undervisningen. Derfor er det en dårlig ide at indføre nye timepuljer, der vil forøge administrationen yderligere.

Intern evaluering til afløsning af ekstern censur i C-niveau fag

Frem for visionære eksamensforsøg er der kun indskrevet et enkelt potentielt spareprojekt på eksamensområdet. GL ser tiltaget som en spareøvelse og ikke som en udvikling af eksamen. GL og lederforeningerne har sammen foreslået ministeriet en  række eksamensforsøg. Et delelement som dette er ikke visionært.

GL forventer, at der ikke godkendes forsøg på hf. Et politisk flertal har for kortere tid siden sagt nej til årskarakter på hf, og det er en vigtig del af hf’s læringsmiljø.

GL har over for ministeriet givet udtryk for disse holdninger, både på møder og i GL's høringssvar.

Emner: Uddannelse; Uddannelsespolitik; Udviklingsprogram
Interessent: