Lovforslag om ny gymnasielov fremsat

 
 
GL glæder sig over, at ministeren og forligspartierne har lyttet til høringssvarene.

​Undervisningsministeren har nu fremlagt forslaget til den nye gymnasielov i Folketinget.

Forslaget er justeret på flere punkter i forhold til det udkast, der blev sendt i høring. GL glæder sig over, at ministeren og forligspartierne har lyttet til høringssvarene. Således er flere af GL's hovedindvendinger blevet imødekommet:

  • Lærerkompetencekravene er blevet indskærpet, og de nuværende kompetencekrav til matematiklærere er fastholdt, ligesom de nuværende krav til omfang af sidefag fastholdes.
  • Det er præciseret, at undervisningen også skal opbygge elevernes kompetencer gennem flerfaglige forløb.
  • Timetallene er justeret i forhold til udkastet: På stx bliver timetallet svarende til i dag. På hhx bliver timetallet 5 timer højere end i dag, og på htx bliver timetallet 10 timer lavere end i dag.
  • Det toårige hf bliver fortsat fri for medtællende årskarakterer. Lovudkastet foreslog indførsel af årskarakterer i de fag, der indgår i naturvidenskabelig faggruppe og i kultur- og samfundsfagsgruppen. I lovforslaget er årskaraktererne fjernet, og eleverne skal i stedet bedømmes i hver af faggrupperne ved en kombination af en mundtlig eksamen i ét af faggruppens fag og en intern prøve, der også har flerfagligt indhold.
  • Skolerne har fået øget fleksibilitet i tilrettelæggelsen af hf-undervisningen. Lovforslaget giver, i modsætning til udkastet, mulighed for at begynde valgfag i 2. semester. Det kan bl.a. give bedre plads til en udvidet fagpakke på 2. hf. ​
Vigtigt i de kommende år bl.a. at holde øje med, om flere elever vælger tre sprog, og om det nye grundforløb fungerer.
 

GL-formanden glæder sig over, at der er lyttet til GL:

Det glæder mig, at politikerne har lyttet til GL og bl.a. ændret formuleringerne om lærerkompetencer, og at det særlige læringsmiljø uden årskarakterer fastholdes på hf. Den politiske aftale om et enkeltfagligt eksamensudtræk i faggrupperne er stadig noget rod. Men det er positivt, at der er fundet en løsning, der fastholder et flerfagligt indhold i den afsluttende bedømmelse. Det er også godt, at der kommer en øget fleksibilitet til lokal tilrettelæggelse af hf-undervisningen,

​siger Annette Nordstrøm Hansen.

Reformimplementeringen skal følges tæt 

Reformen indeholder en række intentioner, og det er vigtigt for GL at følge implementeringen tæt. Dette skal blandt andet ske i den reformfølgegruppe, som GL deltager i.

Forligspartierne bør forpligte hinanden på at justere indsatsen, hvis målene ikke opfyldes. Fx er intentionen, at flere skal vælge 3 sprog, at der arbejdes med nye prøveformer, og at det nye grundforløb skal få flere til at vælge studieretning ud fra faglige interesser, herunder få flere til at vælge naturvidenskab og sprog. Der bør løbende tages stilling til, hvorvidt målene opfyldes, eller om indsatsen skal justeres. Her har GL en vigtig rolle som vagthund de kommende år,

slutter Annette Nordstrøm Hansen.

Emner: Uddannelsespolitik; Gymnasiereform 2016
Interessent: