Lad os tale om almendannelse

 
 

Danske Gymnasier og GL ønsker at bidrage til samtalerne om almendannelse – både hos ledelsen, på lærerværelset og i klasselokalet. De to foreninger holdt i efteråret 2019 en temadag, hvor otte forskellige oplægsholdere bidrog. Oplægsholdere, der på den ene eller anden måde beskæftiger sig med almendannelse. De forsøgte på hver sin vis at svare på, hvordan vi kan skabe en gymnasiekultur, hvor vi i højere grad debatterer og sprogliggør almendannelse.

På baggrund af temadagen i 2019 har DG og GL udarbejdet folderen "Lad os tale om almendannelse.pdf" Den indeholder otte indlæg fra oplægsholderne og spænder fra overordnede betragtninger til praksisnære indspark, der afsluttes med konkrete refleksions- og arbejdsspørgsmål. Indlæggene kan fungere som udgangspunkt for fælles pædagogiske drøftelser – fx på en pædagogisk dag eller i forbindelse med temadiskussioner i teams, faggrupper eller andre fora på skolen.

Det er vores håb, at perspektiverne bliver læst, delt, drøftet, kritiseret og brugt – helt i almendannelsens ånd.

Lad os tale om almendannelse.PNG


Emner: Uddannelse; Uddannelsespolitik
Interessent:  

​Download folderen: 
Lad os tale om almendannelse.pdf