Krav til lærerkvalifikationer sikrer kvalitet i undervisningen

 
Brev til hhx-lærere
Undervisere med pædagogisk indsigt og faglig viden i dybde og bredde er et kvalitetsstempel i gymnasierne

​Kære hhx-lærere

GL er opmærksom på, at Handelsskolernes Lærerforening har skrevet et længere brev til undervisningsminister Ellen Trane Nørby.

http://www.hl.dk/sites/default/files/documents/aktuelt/brev_til_ellen_trane_noerby_fra_hl.pdf

I brevet langer HL ud efter "bureaukratisk udformede formelle kompetencer" til underviserne på den studiekompetencegivende del af eux. HL ønsker utvetydigt at åbne for, at flere lærere uden gymnasial undervisningskompetence får adgang til at undervise efter gymnasiale læreplaner i eux.

Det er GL lodret imod. Og det vil jeg forfægte over for undervisningsministeren på mit møde med hende i morgen.  Kvalifikationskrav til lærere i de gymnasiale uddannelser er en national, landsdækkende garanti for at sikre kvalitet i undervisningen. I lovgivningen skal det fortsat eksplicit fremgå, at lærere, der underviser efter gymnasiale uddannelsesbekendtgørelser, skal leve op til lovgivningsfastsatte faglige og pædagogiske krav. Alt andet vil svække kvaliteten i undervisningen og uddannelsesudbuddet, og det kan hverken regering eller Folketinget i øvrigt være tjent med.

 

I mødet med undervisningsministeren vil jeg bl.a. henvise til GL-høringssvar til eud-reformen, eux-bekendtgørelser og den seneste ændring af pædagogikumbekendtgørelsen, der som bekendt åbnede for, at lærere med HD og nærmere specialisering kan undervise i centrale profilfag på eux. Åbningen er en glidebane, som GL vil arbejde hårdt for at stoppe.

Rammen om GL's argumentation finder I bl.a. i høringssvaret til eud-reformen:

Forudsætningen, om gymnasielæreres faglige baggrund i lange videregående uddannelser, bygger på, at lærerne på et forskningsbaseret grundlag besidder faglig viden i dybde og bredde, således at lærerne honorerer de bekendtgørelsesfastlagte faglige mindstekrav i de enkelte fag i den gymnasiale fagrække. Disse faglige mindstekrav garanterer på nationalt plan, at den enkelte lærer har erhvervet sig et fagligt niveau, der gør, at vedkommende kan løfte undervisningen i overensstemmelse med læreplanen for det enkelte fag på gymnasialt niveau. Dertil kommer i øvrigt, at langt hovedparten af gymnasielærere har praktiske erhvervserfaringer fra tidligere ansættelser, før de påtager sig jobbet som gymnasielærere. (..)

For de erhvervsgymnasiale uddannelser gælder særlige krav på udvalgte erhvervsrettede fag. Her er hovedkravet relevant uddannelse af mindst 3½ års varighed på universitet, handelshøjskole eller ingeniørhøjskole i kombination med 2 års relevant erhvervserfaring. (...)
 
Netop bestemmelserne om lærerkvalifikationer i udvalgte erhvervsrettede fag i de erhvervsgymnasiale uddannelser blev indført for at fastholde kvalitet og praksisnær erfaring i den erhvervsrettede, gymnasiale undervisning.

Jeg håber, at undervisningsministeren har forståelse for GL's synspunkter, jeg vil i hvert fald gøre, hvad jeg kan for at overbevise hende i morgen og understrege, at det er en myte, at der ikke allerede er taget højde for praksisnær erfaring i krav til lærerkvalifikationer i erhvervsrettede fag i de erhvervsgymnasiale uddannelser.

Med venlig hilsen

Annette Nordstrøm Hansen

Formand for Gymnasieskolernes Lærerforening

Emner: Uddannelsespolitik; Hhx
Interessent: