Kodeks skal stoppe digital sexmobning

Debatindlæg
Af Birgitte Vedersø, Martin Thing og Annette Nordstrøm Hansen i Berlingske 2. juni 2016
Når de unge deler intime billeder og videoer uden de medvirkendes accept eller decideret for at genere hinanden, er der tale om mobning, hverken mere eller mindre. Et etisk kodeks, digital dannelse og lokalt samarbejde på skoler og gymnasier skal forhindre mobning.

Sexmobning på digitale medier blandt unge har trukket store overskrifter hen over foråret, og undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) inviterede derfor for nylig repræsentanter for ungdomsuddannelserne til møde for at drøfte en mulig løsning gennem et kodeks for god digital adfærd. Vi støtter dette initiativ. At tage hånd om dette problem er helt nødvendigt.

Det er et helt generelt fænomen, når unge i stigende grad fotograferer og filmer hinanden i alle slags situationer og efterfølgende deler disse videoer eller billeder digitalt. Det er der intet galt i - det er en konsekvens af digitale teknologier, som vi allerede udnytter til gode formål, bl.a. i undervisningen, f.eks. i sprog eller i eksperimenter i naturvidenskab. Det er ikke teknologien, der er problemet, men derimod forkert brug heraf. Når de unge deler intime billeder og videoer uden de medvirkendes accept eller decideret for at genere hinanden, er der tale om mobning, hverken mere eller mindre. 

Mobning og digitale medier er en farlig cocktail.

Der er ingen tvivl om, at mobning og digitale medier er en farlig cocktail, hvilket forårets sager vidner om. Der er heller ikke tvivl om, at sagerne bliver endnu hårdere for den eller dem, det går ud over, når mobningen får seksuel karakter. Mobning er altid modbydelig og skadelig, men når den ydermere bliver digital, er den desuden potentielt uendelig og kan leve videre på nettet med nyt publikum. Mobningen foregår uafhængigt af tid og rum og bliver dermed grænseløs, uafhængigt af tidligere grænser mellem skole og fritid.

Skolernes ordensregler indeholder typisk normer om god opførsel, som giver mulighed for at sanktionere, hvis man konstaterer mobning. Ordensreglerne må imidlertid kun sanktionere, hvad der foregår i forbindelse med skoleaktiviteter. Denne afgrænsning hører til en anden tid, hvor grænserne mellem skole og fritid var tydeligere, end digital teknologi gør dem i dag. Vi skal som skoler ikke blande os i, hvad de unge laver i deres fritid, men hvis der på digitale medier i fritiden foregår mobning, der påvirker skolegangen for nogen, er det relevant for skolen at forholde sig til det, gribe ind og hjælpe de unge.

Alle har et ansvar for at sige fra, når man oplever mobning blandt børn og unge, både forældre, lærere, ledere og kammerater. Med udgangspunkt i vores fælles erfaringer fra Gefion Gymnasium vil vi som repræsentanter for lærere, elever og ledere gerne dele vores erfaring om, at det faktisk er muligt, når man påtager sig ansvaret sammen. At få en skolekultur til fremadrettet at slutte op mod digital mobning og ekskluderende adfærd kræver - mindst! - fem ting:

1) Skolen skal være tydelig i sine normer, værdier og holdninger. Der skal være en tilbagevendende drøftelse blandt alle ansatte og elever på skolen om, hvilke værdier der er de bærende, og hvad dette betyder for, hvordan vi opfører os. Dialogen skal kunne medføre justeringer løbende. Det giver medindflydelse og medansvar.

2) Digital dannelse skal være en naturlig og integreret del af al uddannelse fra børnehaveklassen til studentereksamen. Det skal indtænkes naturligt i fagene og ikke foregå i særskilte forløb uden kobling til den øvrige undervisning.

3) Som led i regeringens oplæg til gymnasiereform om digital dannelse skal eleverne bl.a. lære at anlægge et kritisk og etisk blik på digitale medier, f.eks. i forhold til seksuel mobning på digitale platforme.

4) Elevernes drøftelse af og medejerskab til skolens værdier og elevrådets og andre elevgruppers arbejde for et inkluderende skolemiljø er afgørende, også hvis man vil uhensigtsmæssige indvielses- og optagelsesritualer til livs, der i virkeligheden dækker over en bully-mentalitet.

5) Lærerne skal påtage sig den opdragelsesrolle, der ligger i at håndhæve de vedtagne værdier, og skal uddannes til at løfte opgaven, bl.a. gennem viden om forskning vedrørende digital adfærd. 

En skole - om det er en folkeskole, en erhvervsskole eller et gymnasium - skal være et trygt rum for læring og gode relationer. Ingen skal gå grædende hjem efter at have læst det digitale skoleblad, ingen skal frygte morgensamlingens optagelsesritual, og ingen skal ydmyges på digitale medier. Derfor glæder vi os over, at ministeren inviterer sektoren med i det videre arbejde om et etisk kodeks for digital dannelse og imod digital mobning.

Artiklen er skrevet af: Martin Thing, 3g'er, fra. 1. aug. fmd. for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Annette Nordstrøm Hansen, gymnasielærer, fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening, og Birgitte Vedersø, rektor, medl. af bestyrelsen for Danske Gymnasier. Alle Gefion Gymnasium.

Emner: Uddannelsespolitik
Interessent:  

​Læs også artikel i Berlingske: Gymnasier vil blande sig i elevers digitale opførsel