Klasseloftet øger undervisningens kvalitet

 
 
Undervisningsministeriet har netop offentliggjort en evaluering af det fleksible klasseloft på 28 elever i gymnasieuddannelserne.

​​​​Evalueringen viser, at lærere og elever vurderer, at klasseloftet øger undervisningens kvalitet. Rektorerne er ikke uenige, men finder, at klasseloftet er administrativt tungt og bør afskaffes.

Samtidig dokumenterer evalueringen en markant stigning i andelen af skoler, der ikke overholder klasseloftet. Udviklingen bekymrer GL's formand, Annette Nordstrøm Hansen.

​​

"Evalueringen viser, at mange skoler overskrider klasseloftet. De formår ikke at leve op til intentionerne med det fleksible klasseloft. Det går især ud over de elever, der har brug for særlig opmærksomhed og en tættere relation til læreren. Derfor skal der indføres et fast loft på maksimalt 28 i hver klasse. Alternativt må det nuværende fleksible og gennemsnitlige klasseloft på 28 elever suppleres med en øvre maksimal grænse for, hvor mange elever der må sidde i hver klasse", siger GL-formanden.

Hun henviser i øvrigt til, at GL netop har offentliggjort en spørgeskemaundersøgelse, som 2347 lærere har besvaret. Hele 97 procent af lærerne siger i GL's undersøgelse, at færre elever i klassen giver bedre mulighed for at løfte eleverne fagligt, mens 78 procent af gymnasielærerne peger på, at det nuværende klasseloft er med til at sikre bedre pædagogiske rammer for undervisningen

"Det er markante udsagn fra langt flere personer, end der indgår i Undervisningsministeriets evaluering. Udsagnene understreger, at det er afgørende, at der bliver gjort en ekstra indsats for at sikre, at klasseloftet og loven bliver overholdt, fastslår Annette Nordstrøm Hansen.

Hun ser frem til, at politikerne vil gribe ind og sikre, at loftet bliver overholdt, og at der forhåbentlig bliver indført et fast klasseloft på 28 elever i hver klasse, som kommer til at omfatte alle gymnasiale uddannelser.


Læs Undervisningsministeriets evaluering her.

Læs GL's undersøgelse af klasseloftet her.Læs undersøgelsen her:
Klassestørrelsers betydning i gymnasiet - 21-02-2018.pdf

Emner: Uddannelse; Uddannelsespolitik; Klasseloft
Interessent: