Klasseloftet løfter eleverne i gymnasiet

Pressemeddelelse
 
Loftet over, hvor mange elever der må være i gymnasieklasserne, betyder rigtig meget for, hvordan lærerne formår at løfte eleverne fagligt, personligt og socialt. Det viser en ny spørgeskemaundersøgelse fra Gymnasieskolernes Lærerforening, som 2347 lærere har besvaret.

Hele 97 procent af lærerne siger i undersøgelsen, at færre elever i klassen giver bedre mulighed for at løfte eleverne fagligt, mens 78 procent af gymnasielærerne peger på, at det nuværende klasseloft er med til at sikre bedre pædagogiske rammer for undervisningen.   

Det er markante udsagn, som politikerne er nødt til at tage alvorligt, når Undervisningsministeriet om ganske kort tid offentliggør en evaluering af klasseloftet",

siger GLs formand Annette Nordstrøm Hansen.


Hun peger på, at en stor del af lærerne i undersøgelsen rejser kritik af, at klasseloftet er udformet fleksibelt, så der i gennemsnit ikke må være mere end 28 elever i klassen i hver årgang på den enkelte gymnasieuddannelse.

Med fleksibiliteten sidder der et godt stykke over 30 elever i flere klasser, mens andre klasser har 28 eller færre elever. Det dur ikke. Målet må være, at politikerne indfører et maksimalt klasseloft på 28 elever for hver enkelt klasse. Alternativt må det nuværende fleksible og gennemsnitlige klasseloft på 28 elever suppleres med en øvre maksimal grænse for, hvor mange elever der må sidde i hver klasse,

fastslår GL-formanden.

Læs undersøgelsen her:
Klassestørrelsers betydning i gymnasiet - 21-02-2018.pdf

Emner: Uddannelsespolitik; Uddannelse
Interessent: