Klasseloftet gavner eleverne i gymnasiet

Debatindlæg
Af Annette Nordstrøm Hansen, Jyllands-Posten 24. februar 2018
Loftet over, hvor mange elever der må være i gymnasieklasserne, betyder rigtig meget for, hvordan lærerne formår at løfte eleverne fagligt, personligt og socialt. Det viser en ny spørgeskemaundersøgelse fra Gymnasieskolernes Lærerforening, som 2347 lærere har besvaret.

Hele 97 procent af lærerne siger i undersøgelsen, at færre elever i klassen giver bedre mulighed for at løfte eleverne fagligt, mens 78 procent af gymnasielærerne peger på, at det nuværende klasseloft er med til at sikre bedre pædagogiske rammer for undervisningen.    

Det er markante udsagn, som politikerne er nødt til at tage alvorligt, når Undervisningsministeriet om ganske kort tid offentliggør en evaluering af klasseloftet. Evalueringen er en del af den politiske aftale om at indføre klasseloftet fra skoleåret 2012/2013.

Klasseloftet betyder meget for, hvordan lærerne formår at løfte eleverne fagligt, personligt og socialt. Det viser en ny spørgeskemaundersøgelse.

Klasseloftet betyder, at der i gennemsnit ikke må være mere end 28 elever i klassen i hver årgang på den enkelte gymnasieuddannelse. Netop den gennemsnitlige fleksibilitet i klasseloftet er et punkt, der får kritiske ord med på vejen af lærerne i undersøgelsen.

Med fleksibiliteten konstaterer lærerne, at der i flere klasser sidder et godt stykke over 30 elever, mens andre klasser har 28 eller færre elever, som dermed skal være med til at trække antallet af elever i de store klasser ned på gennemsnittet. Men at en elev sidder i en klasse med 24, gavner ikke en anden elev, der sidder i en klasse med 32 elever. 

Derfor er målet for GL, at politikerne indfører et maksimalt klasseloft på 28 elever for hver enkelt klasse. Alternativt må det nuværende fleksible og gennemsnitlige klasseloft på 28 elever suppleres med en øvre maksimal grænse for, hvor mange elever der må sidde i hver klasse. Disse bestemmelser skal også gælde for HF-enkeltfag, der i dag ikke er omfattet af klasseloftet.

Det er afgørende og nødvendige tiltag, når undersøgelsen så tydeligt dokumenterer, at for mange elever i klasserne går ud over elevernes udbytte af undervisningen. Desuden forringer for store klasser lærernes muligheder for at opbygge gode relationer til eleverne og sørge for, at alle i klassen kommer til orde i undervisningen og får en kvalificeret feedback på deres mundtlige og skriftlige præstationer.

 

Emner:  
Interessent: