KL-udspil om forberedende tilbud

 
 
GL finder ikke, at der er brug for nye uddannelser eller institutioner, men at der er et behov for at styrke samarbejdet mellem kommuner, VUC, erhvervsskoler m.fl. om de svageste elever.

I udspillet "Godt på vej – Alle unge skal med" fra den 2. februar 2017 foreslår Kommunernes Landsforening, at kommunerne får myndighedsansvaret for de forberedende uddannelsestilbud, samt at de forberedende tilbud samles i ét uddannelsestilbud. Da KL har medtaget hf-enkeltfag i deres forslag, finder vi, at det er relevant at skrive til GL's medlemmer på VUC.

Baggrunden for KL's udspil er, at ekspertgruppen, der skal komme med forslag til "Bedre veje til ungdomsuddannelse" med Stefan Hermann i spidsen, forventes at komme med sine anbefalinger til en sammenhængende indsats i de forberedende tilbud den 28. februar 2017.

 

GL's hovedbestyrelse finder ikke, at der er brug for nye uddannelser eller institutioner, men at der er et behov for at styrke samarbejdet mellem kommuner, VUC, erhvervsskoler m.fl. om de svageste elever. Disse elever skal tilbydes mentor, koordination og en samlet indgang. Samtidig er det vigtigt at få vendt de senere års udvikling, hvor man systematisk har skåret på vejledningen til de unge.

For GL er det vigtigt at pointere, at hf-enkeltfag ikke er forberedende til ungdomsuddannelse men til videregående uddannelse, og at en del kursister er over 30 år, som forslagene ikke forholder sig til. Derfor mener GL ikke, at hf skal med i en eventuel kommunal omlægning af forberedende tilbud. GL finder samtidigt, at VUC er en god institutionsform med både AVU- og hf-tilbud. Hovedparten af kursisterne på VUC er unge og voksne, der kan selv, og som ikke har brug for en kommunal visitation. De tilmelder sig det eller de fag, de har brug for, så de kan komme videre. Det er der ingen grund til at ændre på.

Disse synspunkter har GL også kommunikeret til politiske ordførere på Christiansborg.

Yderligere problemstillinger med KL's forslag

  • VUC udbyder udover hf-e og AVU også fx 2årigt hf. Det er ikke klart, hvad KL's forslag betyder for disse udbud.
  • KL's målretning af 10. klasse mod erhvervsskolerne kan lukke døre for de unge, der tager 10. klasse for at blive parat til at tage en gymnasial uddannelse - herunder den toårige hf.
  • Både på Hf-e og AVU er der kursister over 30 år. De tabes i KL's udspil.
  • Finansieringen af enkeltfag hænger i dag sammen med de øvrige gymnasiale uddannelser, herunder det toårige hf. En anden finansieringsform (og niveau) ville givet give en række yderligere konsekvenser.
  • Kommunerne kan vise sig at være for små til at løfte opgaven, og det truer den nuværende brede geografiske dækning, som VUC har.  
  • Kommunal forankring kan betyde stor uensartethed i de uddannelsestilbud, de unge vil få, afhængigt af kommunens økonomi, og om kommunen har uddannelsesfokus eller ej osv.

KL's udspil

KL foreslår, at ordblindeundervisning, 10. klasse, Forberedende Voksenundervisning (FVU), produktionsskoleforløb, særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), Erhvervsgrunduddannelse (EGU) og Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) samt Almen VoksenUddannelse (AVU) og hf-enkeltfag, samles i én uddannelse og bygges op via tre moduler: 1. Praktik i en virksomhed, 2. Undervisningstilbud og 3. Personlig vejledning (mentor, psykolog, rusmiddelskonsulent mv). Det fremgår af forslaget, at kommunerne skal være eneste indgang til visitation, vejledning og uddannelsesplanlægning.

 

Emner: Uddannelsespolitik; VUC
Interessent: