Justeringer af reformen, tak

GL Mener
Af Tomas Kepler, GL Mener i Gymnasieskolen, september 2020

​​Så fik vi lukket det første kuld fra de treårige uddannelser ud efter den seneste gymnasiereform, om end det skete på en anderledes måde uden (særlig meget) eksamen og med virtuel nødundervisning i bagagen. Det var ikke just optimalt, men jeg ved, der er knoklet alle steder for at gøre det så godt som muligt. Lige nu er vi ved at evaluere den virtuelle nødundervisning, og jeg vil gerne takke alle jer, der har sat tid af til at besvare vores undersøgelse.

Allerede sidste sommer kom de toårige hf'ere ud efter den nye reform, hvilket vi evaluerede sammen med hf-lærere. Konklusionen var, at GL bl.a. vil arbejde for, at hf-eleverne skal begynde i fagpakkeklasserne fra begyndelsen, så eleverne ikke skal gennem et utrygt klasseskift.

Det må være en systemfejl, at skolerne ikke får flere penge, når der skal leveres en udvidet fagpakke. Det skal der rettes op på. Og så skal der følges op på, at det er en reel mulighed for hf-eleverne at opnå en fuld studiekompetence – også uden at det giver SU-problemer, hvis man tager en supplerende overbygning for at opnå fuld studiekompetence.


Her i efteråret vil hovedbestyrelsen tage initiativ til, at det første gennemløb af de treårige uddannelser evalueres. Her tror jeg, at vi især vil se en stor kritik af grundforløbet. Det er omkostningsfuldt for elever og lærere at skulle bryde op, lige når de er ved at få skabt relationer. Grundforløbet stresser både lærere og elever – lærerne pga. en yderst skæv arbejdsfordeling og eleverne, fordi de skal til eksamen så hurtigt efter start. Jeg tvivler på, hvor meget vi får påvirket elevernes valg af studieretninger ud fra faglige og saglige tilgange – og bedømt ud fra den entydige kritik jeg hører fra vores medlemmer, så står det under ingen omstændigheder mål med omkostningerne. Grundforløbet, skal man huske, var et delelement i den politiske studehandel, som reformen af 2016 udgør, og et eksempel på, hvad der sker når man reformerer mere ud fra ideologi end indsigt, og uden at lytte til lærerne.

I disse corona-tider får vi også et klart billede af, hvor skrøbeligt grundforløbet er. Situationen i Århus, hvor 1.g'erne fik udskudt studiestarten, viser med al tydelighed, at det ikke er en robust model. Men lad os her i efteråret sammen få evalueret de treårige uddannelser, så vi kan arbejde for at få justeret, hvor der bør justeres. Jeg håber, mange af jer vil give jeres mening til kende.


Emner: Uddannelse; Uddannelsespolitik
Interessent: