Hvor mange elever kan en lærer give god undervisning?

GL Mener
Af Tomas Kepler, GL Mener i Gymnasieskolen, november 2020

​​Ingen lærere er i tvivl om, hvor meget den tætte relation til eleverne betyder. Den er afgørende for, at alle elever får det udbytte af gymnasiet, som de med rette kan forvente. Det presser lærerne ekstremt meget, at de hele tiden skal gå på kompromis. 10 procent flere elever pga. nedskæringer – det kan mærkes. Og for den enkelte lærer bliver det et crash mellem et stort engagement, høje følelsesmæssige krav, tidspres og moralsk stress over ikke at kunne gøre eleverne så dygtige, som man ved, man kunne, hvis der var bedre tid til opgaven, og man ikke havde så mange elever at forholde sig til.


Coronasituationen har gjort det endnu tydeligere for alle, hvor stor betydning en tæt relation mellem lærer og elever har, og hvad god uddannelse betyder. Bekymringen om, at vi mister en generation, er reel – og med de beskårede ressourcer skolerne har, så presses undervisningen endnu mere. Undervisning bliver i højere og højere grad en hyldevare, som ikke er tilpasset den enkelte klasse og den enkelte elev, og det betyder, at hverken de fagligt udfordrede, midtergruppen eller de dygtigste flytter sig nok gennem gymnasietiden.

Da GL sidste år spurgte lærerne. "Har du indenfor de eksisterende rammer mulighed for at levere en undervisning, som du kan stå inde for?" svarede 31%, at det kunne de 'slet ikke' eller 'i mindre grad'. 44% svarede i nogen grad.

Den udvikling skal der gøres noget ved. Folketingets politikere er i gang med – eller skal snart genoptage forhandlingerne om et nyt taxametersystem til gymnasieuddannelserne. Det er helt afgørende, at der følger en pose penge med, så der kan komme et system, der giver alle skoler i hele landet en fornuftig økonomi. Sektoren har ud over store besparelser været udsat for interne omlægninger ifm. udkantstilskud, socialt taxameter, ændring af grundtilskuddet, betaling af EUD-reform og FGU-reform. Skibet er ikke bare ved at være tomt, det er i færd med at synke. I fremtiden skal statens tilskud være omkostningsdækkende, så den enkelte lærer kan give eleverne den undervisning, eleverne fortjener. ​


Emner: Uddannelse; Uddannelsespolitik
Interessent: