Hf skal også i fremtiden være et unikt tilbud

GL Mener
Tomas Kepler i Gymnasieskolen, november 2019

​Det er i år 50 år siden, at de første hf'ere fik deres huer med blå bånd. Målet var at skabe en uddannelse med høj kvalitet, og som samtidig kunne 'holde åbent vand til alle sider'. Hf skulle være 'en helt ny færdselsåre i uddannelsernes vejnet', en uddannelse for intelligensreserven, og for de unge, som ikke var gået den direkte vej gennem skolesystemet, men også havde lært gennem livets skole. Hf skulle også være en mulighed for unge og voksne fra uddannelsesfremmede miljøer. Hf udsprang af både det universitære og det bredt folkelige, og det er mødet herimellem, der er med til at gøre hf til noget unikt.

Og der er stadig brug for et unikt hf. Men den seneste reform har desværre ødelagt noget af det unikke undervisningsmiljø, og der er derfor bl.a. brug for at gøre hf mere trygt for eleverne. Der er for mange klasseskift, fordi eleverne skifter klasse efter første år, når de begynder i fagpakkeklassen på andet år. Det bør laves om, så eleverne vælger fagpakke fra start. Det vil give et mere trygt toårigt forløb uden unødige opbrud.

Og tryghed skal der til. For der er begyndt at komme flere og flere sårbare unge på hf, og det er derfor nødvendigt dels at sikre trygge rammer og dels at sikre, at der er ressourcer til at tage ekstra hånd om disse elever.

Ministeren har netop forsikret, at der afsættes 50 mio. kr. ekstra til lukningstruede VUC-afdelinger i 2020-2023. Tak for det. De falder på et tørt sted, da VUC-sektoren er yderst presset. Det er vigtigt, at der fortsat kan være undervisningstilbud til unge og voksne i alle dele af landet. Der er derfor brug for, at pengene meget hurtigt kan komme ud at arbejde. Vi ser gerne, at pengene udmøntes på én gang i stedet for over fire år.


VUC spiller med sin store voksenpædagogiske ekspertise en central rolle i at uddanne unge voksne og voksne. Det har stor værdi for samfundet og for den enkelte, at både unge og voksne opkvalificerer deres almene kompetencer. Kompetencer, der er vigtige, når man skal videreuddannes, have nyt job, nye arbejdsopgaver eller blot skal kunne følge udviklingen inden for sin jobfunktion. Undersøgelser viser, at nærhed til uddannelse er med til at sikre, at flere opkvalificerer sig, og at frafaldet stiger proportionalt med transporttiden. Derfor er der brug for en permanent løsning ved taxameterreformen, så risikoen, for at afdelinger i landdistrikterne lukker, minimeres, og så der kan opretholdes en høj kvalitet i uddannelsestilbuddet. Puljer og ekstrabevillinger er og bliver en midlertidig løsning. En fremtidig god dækning af voksentilbud i hele landet forudsætter, at der kommer udkantstaxameter til VUC-afdelinger, og at der i øvrigt udvikles et klasse/hold-grundtilskud, som kan give større stabilitet.
Og det kræver, at der følger midler med. Det kan man ikke omfordele sig ud af.


Emner: Uddannelse; Uddannelsespolitik
Interessent: