Hf-sejr med torne

Pressemeddelelse
 
I GL er formanden Annette Nordstrøm Hansen meget tilfreds med, at hf'ere fortsat har adgang til universitetet.

Forliget om en ny gymnasiereform fastholder, at det toårige hf fortsat kan give adgang til alle videregående uddannelser. Dog skal de kursister, der vil direkte ind på en lang videregående uddannelse, efter det første år på hf vælge en udvidet fagpakke for at opnå den direkte adgang.


I GL er formanden Annette Nordstrøm Hansen meget tilfreds med, at hf'ere fortsat har adgang til universitetet.

Uddannelsespolitisk er det vigtigt, at forligspartierne er nået til enighed og har sikret, at unge og voksne fortsat kan bruge hf som løftestang til også at komme direkte ind på de lange videregående uddannelser. Vi ved, at ca. 20 procent af hf'erne benytter den mulighed i dag. At sætte en stopper for det, ville være en katastrofe,

siger Annette Nordstrøm Hansen.

 

Derimod er GL modstander af den del af forliget, der giver elever fra 9. klasse direkte adgang til hf, hvis de i øvrigt opfylder optagelsesbetingelserne. I dag er adgangskravet 10. klasse eller tilsvarende kvalifikationer.

​Det store problem er, at den direkte adgang til hf fra 9. klasse afkorter den samlede uddannelseslængde med et år. Det stemmer dårligt med de politiske intentioner om at ville styrke uddannelsesindsatsen i samfundet",

understreger Annette Nordstrøm Hansen.

Hun peger samtidig på, at både modenhed og stærke faglige kompetencer er centrale elementer i de mellemlange videregående velfærdsuddannelser til fx folkeskolelærer, sygeplejerske, politibetjent og socialrådgiver, som mange hf'ere vælger. Derfor er det ifølge GL-formanden forkert at forkorte uddannelseslængden ved at åbne adgangen til hf fra 9. klasse.

 
Yderligere oplysninger hos Annette Nordstrøm Hansen, tlf. 26 24 71 04.   

Emner: Uddannelsespolitik; Gymnasiereform 2016
Interessent: