Hf åbner muligheder for unge og voksne

Debatindlæg
Annette Nordstrøm Hansen i Altinget
Hf-uddannelserne løfter en vigtig opgave; de giver unge og voksne mulighed for at tage en uddannelse, der er adgangsgivende til videregående uddannelse.

Hf-uddannelserne løfter en vigtig opgave; de giver unge og voksne mulighed for at tage en uddannelse, der er adgangsgivende til videregående uddannelse. Uddannelserne appellerer til målgruppen med et anderledes læringsmiljø, et overskueligt forløb og en faglig tilgang, der er mere konkret og anvendelsesorienteret og mindre abstrakt teoretisk.

Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) er ikke enig med Venstres undervisningsordfører Peter Juel Jensen, der i artiklen 'Færre unge skal vælge hf' i Altinget 26. oktober siger om hf-uddannelsen, at "…den er blevet en decideret ungdomsuddannelse, og det er et stort problem". 

Billedet er mere nuanceret. 2-årig hf udbudt på VUC har en voksenprofil, hvor to ud af tre kursister er 20 år eller ældre. Hf udbudt som enkeltfag har en målgruppe, hvor kun 10 % af kursisterne er 19 år eller yngre. Det 2-årige hf udbudt på almene gymnasier er i dag en ungdomsuddannelse med en bredere aldersprofil end det almene gymnasium.

2-årigt hf sørger for ungdomsuddannelse til unge og unge voksne, der ellers ikke ville have fået en ungdomsuddannelse. Det er ikke et problem, men en ressource.

Peter Juel Jensen er ikke afvisende overfor at indføre en aldersgrænse til hf. Men det er en helt forkert vej at gå. Tal fra Undervisningsministeriets databank viser, at en aldersgrænse på 18 år ville udelukke 42 % af dem, der blev optaget på 2-årig hf i 2012. En aldersgrænse på 20 år ville udelukke 72 % eller knap 7000 unge. Med andre ord vil en aldersgrænse bremse mange unge og unge voksne på deres vej gennem uddannelsessystemet.

GL lægger vægt på, at hf skal være et positivt tilvalg for kursisterne. De, der begynder på hf, skal være klar over de krav, uddannelsen stiller, og de skal være fagligt, socialt og personligt rustede til at leve op til kravene. Men i stedet for at indføre firkantede krav om alder eller karaktergennemsnit som adgangskrav til hf, vil GL styrke uddannelsesparathedsvurderingen i grundskolen for de kursister, der kommer direkte fra 10. klasse. For de mange hf-kursister, der ikke kommer direkte fra folkeskolen, er en afklarende samtale med uddannede studievejledere på modtageskolerne et godt værktøj, suppleret med screening og optagelsesprøve.

For de, der er helt afklarede i valg af videregående uddannelse, findes der etårige, målrettede pakker og andre fleksible tilbud i enkeltfagssystemet. 2-årigt hf sørger for ungdomsuddannelse til unge og unge voksne, der ellers ikke ville have fået en ungdomsuddannelse. Det er ikke et problem, men en ressource.

Debatindlæg af GL's formand Annette Nordstrøm Hansen i Altinget

Emner: Uddannelsespolitik
Interessent: