Hf - en social og faglig løftestang

 
 
En ny undersøgelse fra DEA viser, at hf er bedre end andre ungdomsuddannelser til at løfte kursisterne fagligt og socialt

En ny undersøgelse fra DEA viser, at hf er bedre end andre ungdomsuddannelser til at løfte kursisterne fagligt og socialt.  Det er især hf's anderledes studiemiljø og undervisningsformer, der motiverer og tiltrækker de kursister, som ellers ikke ville have gennemført en ungdomsuddannelse, konkluderer DEA.

Hf har succes med at løfte unge og unge voksne, der ikke går den lige vej. Den succes skal vi holde fast i, og derfor skal hf fortsat stå stærkt i uddannelsesbilledet.

Konklusionen kommer ikke bag på GL's formand Annette Nordstrøm Hansen. Hun understreger, at hf varetager en særlig rolle i uddannelsessystemet. Ikke mindst som en uddannelse, der løfter unge, der lidt senere i livet går i gang med en ungdomsuddannelse, og som ofte har anderledes forudsætninger for at komme godt igennem et uddannelsesforløb.

Det er positivt, at DEA's analyse underbygger GL's udsagn om, at hf er en vigtig uddannelse med en særlig profil. Hf har succes med at løfte unge og unge voksne, der ikke er gået den lige vej og unge fra uddannelsesfremmede hjem igennem til en studentereksamen. Den succes skal vi holde fast i, og derfor skal hf fortsat stå stærkt i uddannelsesbilledet, 

udtaler GL-formanden.

Hun understreger pointen ved at pege på, at DEA's analyse dokumenterer, at hf'erne har forældre, som har mindre uddannelse i bagagen end forældre til eleverne på stx. Desuden har hf'erne flere afbrudte ungdomsuddannelsesforsøg med sig end eleverne på de andre gymnasiale uddannelser, og hf'erne kommer med lavere grundskolekarakterer end øvrige gymnasieelever.

Jeg glæder mig over, at DEA med sin undersøgelse tydeligt viser, at hf er et uundværligt tilbud om uddannelse til en gruppe unge og unge voksne, der formentlig ellers ikke ville have gennemført en uddannelse. Hf lykkes med opgaven, kursisterne gennemfører uddannelsen, fordi hf tilbyder et anderledes studiemiljø og en anvendelsesorienteret tilgang,

fastslår Nordstrøm Hansen.

Analysen viser også, at hf'erne præsterer lidt lavere gennemførsel på de videregående uddannelser end øvrige studenter. DEA's beregninger konstaterer, at 7,5 af 10 stx-studenter gennemfører en mellemlang videregående uddannelse, mens knap 7 af 10 hf'ere gennemfører.  På lange videregående uddannelser gennemfører knap 7 ud af 10 studenter fra stx, mens godt 6 ud af 10 hf'ere gennemfører.

GL's formand peger på, at en enig sektor har præsenteret en række tiltag, som skal styrke hf yderligere. Det drejer sig bl.a. om muligheden for at udbyde faste fagpakker målrettet videregående uddannelser og at styrke fagligheden og kursisternes studiekompetencer i uddannelsen.

Jeg håber, regeringen vil tage anbefalinger fra hf-udvalget til sig, når hf-uddannelsen skal fremtidssikres. Hf er en uddannelse, der åbner muligheder for mange mennesker og lukker huller i uddannelsessystemet,

understreger Annette Nordstrøm Hansen.

Yderligere kommentarer:
Annette Nordstrøm Hansen

Mobil: 26247104

Emner: Uddannelsespolitik
Interessent: